Datum zveřejnění: 16.05.2018
Krmení náročných dojnic nebo stáda vykrmovaných býků spočívá v neustále se opakující provozní rutině tvořené nakládáním jednotlivých objemových komponent, koncentrátů a krmných doplňků, jejich správným zamícháním a distribucí na krmný stůl.

Při využívání konvenčních krmných vozů je přesnost naložení jednotlivých složek krmné dávky i jejich optimální zamíchání závislé na preciznosti lidské obsluhy a jejím respektování elektronických vah, které jsou dnes běžnou součástí těchto technologií. Proces krmení je tak ponechán na člověku s jeho nedostatky, starostmi a spoustou další práce. Proto byl vyvinut automatický systém krmení Lely Vector, aby snížil vliv člověka na klíčový proces výživy, kde je důležité dodržovat technologickou kázeň, tedy každou komponentu správně zvážit a výslednou směs správně zamíchat a nařezat podle požadavku krmených zvířat.

Úkolem automatického systému krmení Lely Vector je také ušetřit pracovní čas, popřípadě učinit pracovní rutinu více ohebnou podle potřeb chovatele. Nízká energetická náročnost celého stroje je dnes samozřejmostí. Činnost tohoto systému krmení spočívá v automatickém odebírání malých soust chytrým drapákem do krmného vozu, kde se již od prvních dávek vše míchá a řeže. Součástí krmného vozu je i váha, takže systém má každou vteřinu přehled o hmotnosti naloženého krmiva. Samotné míchání probíhá na základě vlastností objemového materiálu, především v závislosti na sušině a délce stébla. Pokud je stéblo delší než 20 cm, Vector ví, že musí více míchat a využívat nastavitelné protiostří, které se aktivuje právě v závislosti na potřebě řezání rostlinného materiálu. Tímto dosahuje optimálního zamíchání a tudíž správně připravené krmné dávky. U jiných krmných systémů jsme zvyklí, že se nejprve odebere například kukuřičná siláž a teprve potom se nakládá jiný krmný komponent a následuje další a další. Aby se však dosáhlo správného zamíchání, dokáže Vector jednotlivá krmiva během nakládání střídat. To znamená, že drapák pokaždé odebere hmotu z jiného druhu objemového krmiva. Celý proces nakládání a míchání probíhá automaticky bez lidské obsluhy. Podle nastavených priorit Vector nakládá, rozváží a zakládá čerstvě připravenou dávku přesně dle potřeb jednotlivých skupin zvířat. Drapák umí nabírat až 16 různých objemových krmiv, automaticky je také možné dávkovat přímo do krmného vozu 8 různých koncentrátů a 8 různých krmných aditiv.

Ačkoliv je Vector samostatně fungujícím členem pracovní čety na farmě, lidská společnost mu dělá dobře. Úloha člověka je v tomto krmném systému omezena na nezbytné, ale o to více důležité minimum. Je to naskladnění kuchyně, jakési přípravny krmné dávky, kam se ukládají všechny objemové komponenty ideálně v řezaných blocích nebo napůl rozřízlých balících sena či senáže. V závislosti na ročním období, sušině a stabilitě konzervovaných krmiv je možné provádět naskladňování jednou za 2 - 4 dny. U materiálů s vysokou sušinou jako je seno či sláma, lze naskladňovat podle kapacity přípravny i na období celého jednoho týdne. Součástí lidské práce je taktéž každodenní úklid kuchyně, který nezabere víc jak 15 minut a pomáhá obsluze udržet si kontrolu nad kvalitou a čistotou krmné dávky.

Díky laserovému čidlu na krmném voze se z Vectora stává parťák, který sleduje stav krmiva na krmném stole 24 hodin denně. Při každé jízdě, a nezáleží na tom, zda krmný vůz zakládá čerstvou dávku nebo krmení pouze přihrnuje, tak Vector získává přehled, kolik krmiva na stole ještě zbývá. A na základě průměrné výšky krmiva se pak samostatně rozhoduje, zda zvířatům krmivo postačuje, anebo už je potřeba připravit další, na míru sestavenou čerstvou dávku.

Co se nákladů týče, tak na 1 litr mléka při době provozu 10 let činí pořizovací náklad na 1 krmný systém Lely Vector pro 240 zvířat 0,10 Kč. V současné době je automatický krmný systém Lely Vector v provozu na 3 českých farmách a 6 nových projektů se nachází ve fázi příprav.

Více informací najdete u nás na webu.