Lokalita: Horní Radouň, kraj Jihočeský
Společnost obhospodařuje 1342 ha zemědělské půdy, z toho 1013 ha orné. Zbytek tvoří trvalé travní porosty.

Dále se Zevera a.s. zabývá chovem skotu.

Stájové technologie: