Lokalita: Trávník u Kroměříže, kraj Zlínský
V době porevoluční transformace zemědělství nepodlehlo vedení společnosti ryze ekonomickým tlakům a pokračuje v tradicích bývalého Kvasicka se snahou dosáhnout trvale udržitelného zemědělství. 

 

Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. hospodaří v 17 katastrech a 12 obcích. Jedna třetina půdy se nachází v rovinatém Kroměřížsku, dvě třetiny pak již mají charakter spíše svažitý či kopcovitý na úpatí pohoří Chřiby. Stěžejním odvětvím živočišné výroby je chov dojného skotu.

Vnitropodniková politika se řídí zásadou udržet potřebnou stabilitu výrobní a ekonomickou. Cítí potřebu vytvářet pracovní příležitosti a řešit zaměstnanost zvláště pracovníků z vesnic, kde hospodaří, třeba i na úkor maximálního zisku.

Stájové technologie z r. 2016 (obch. zástupce - Ing. Martin Chyba):

  • přihrnovač krmiva Lely Juno 100 - jednoduché parkoviště částečně vysunuté nad krmiště, které je vyhrnováno lanovými lopatami