Lokalita: Mořice - okres Prostějov, kraj Olomoucký
Rostlinná výroba družstva je zaměřena na pěstování pšenice ozimé, ječmene jarního, řepky ozimé, cukrovky, kukuřice na zrno a krmných plodin pro zajištění živočišné výroby.

 

Živočišná výroba Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL je zaměřena na chov skotu a produkci mléka.

Stájové technologie z r. 2016 (obch. zástupce - Ing. Martin Chyba):

  • přihrnovač krmiva Lely Juno, který zvládne přihrnování na úzké chodbě ve stáji, kde se krmí 1 x denně