V roce 2018 jsme rekonstruovali stáj pro telata v ZD Protivíně Krč.

 

Stájové technologie z r. 2018