Lokalita: Slavětín- okres Louny, kraj Ústecký
Roku 1992 byla farma navrácena rodině Suchých. V současnosti farma hospodaří na 420 ha orné půdy. Pěstuje se zde pšenice ozimá, řepka ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní, kukuřice na siláž, kukuřice na zrno a vojtěška.

 

Ze zvířat jsou na farmě k vidění pštrosi, lamy, několik ovcí, koz a vodní drůbež. K užitku slouží stádo skotu, které čítá cca 200 ks včetně 70 ks dojnic českého strakatého skotu. Prodej syrového kravského mléka probíhá přímo na farmě prostřednictvím mléčného automatu. 

 

Stájové technologie z r. 2016 (obchodní zástupce Ing. Jaroslav Novák):

Stájové technologie z r. 2014: