Lokalita: Zárybičná Lhota, okres Tábor
Užitkovost krav se postupem doby zvýšila na dnešních 12 000 litrů za rok, farma denně vyprodukuje 1800 až 2200 litrů mléka.

 

V současnosti farma obhospodařuje 310 hektarů z toho 250 hektarů orné půdy a 60 hektarů trvalých travních porostů. Původních 32 ha vlastní půdy se podařilo nákupy rozšířit na 160 ha zemědělské půdy a 25 ha lesa. Farma se specializuje na výrobu mléka, rostlinná výroba je zaměřena na produkci objemných krmiv pro dojnice – kukuřičnou siláž, jetelovou a travní senáž, dále produkuje pšenici a řepku.

Ve stáji je dnes 65 krav, 50 jalovic a telat holštýnského skotu. Užitkovost krav se postupem doby zvýšila na dnešních 12 000 litrů za rok, farma denně vyprodukuje 1800 až 2200 litrů mléka.

Práci na farmě zajišťuje majitel s manželkou a třemi zaměstnanci, vypomáhají i rodiče a v sezóně i brigádníci. Farma je vybavena veškerou potřebnou mechanizací.

V roce 2007 stáj rozšířili a vybavili dojícím automatem, který přinesl především větší časovou flexibilitu obsluhy a mnohem větší pohodu pro dojnice.

V listopadu 2013 byla spuštěna bioplynová stanice o výkonu 250kW.

Ing. Milan Basík je členem Agrární komory a Asociace soukromého zemědělství, je člen představenstva Mlékařského a hospodářského družstva JIH se sídlem v Táboře a člen výboru Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR.