Lokalita: Košetice - okres Pelhřimov, kraj Vysočina
Podnik hospodaří na Českomoravské vrchovině a tak je struktura rostlinné výroby přizpůsobena klimatickým podmínkám na Vysočině.

 

Stěžejní část tvoří výroba krmné základny pro živočišnou výrobu. Dále společnost pěstuje brambory sadbové i konzumní, potravinářskou pšenici, řepku, v menší míře ječmen, oves a další. Živočišná výroba se zaměřuje na chov skotu holštýnského plemene, především na výrobu mléka a produkci hovězího masa.

Stájové technologie z r. 2016 

 

V Košeticích je největší teletník v České republice. Nová ustájovací kapacita s celkem devíti nainstalovanými  automaty na dávkování mléka je projektována pro 330 telat na mléčné výživě.