Lokalita: Terezín, Nové Kopisty - okres Litoměřice, kraj Ústecký
Společnost hospodaří na cca 1640 ha orné půdy v živočišné výrobě se zabývá výrobou mléka a hovězího masa.

Rostlinná výroba společnosti Agrokomplex Ohře a.s. je zaměřená na výrobu obilovin, cukrovky, řepky, krmných plodin a zeleniny. Zelenina je pěstována na 750 ha a to jak pro obchodní řetězce, tak pro průmyslové zpracování.

Na úseku živočišné výroby se společnost zabývá výrobou mléka a hovězího masa v produkčních stájích.

Realizace a instalace v r. 2017
(obch. zástupce Ing. Petr Rybář):