Lokalita: Březnice u Bechyně
V živočišné výrobě se družstvo soustředí na výrobu mléka, hovězího a vepřového masa a produkci plemenného materiálu.

Družstvo AGRA Březnice a.s. bylo založeno na podzim roku 1992 jako důsledek transformace původního JZD. Nyní (r. 2017) hospodaří na výměře zhruba 2350 ha zemědělské půdy, z nichž jsou skoro dvě tisícovky půdy orné. Zbytek tvoří trvalé travní porosty. V živočišné výrobě se družstvo soustředí na výrobu mléka, hovězího a vepřového masa a produkci plemenného materiálu.

Stájové technologie dodané v r. 2017
(obch. zástupce Ing. Vladimír Vácha):

Stájové technologie dodané v r. 2015
(obch. zástupce Ing. Vladimír Vácha):