Datum zveřejnění: 24.08.2020
Navzdory faktu, že je svobodný pohyb krav na automatizovaných farmách normou (v Nizozemí volí 90 procent farmářů tuto možnost), dostáváme často otázky od farmářů ohledně řízeného pohybu krav.

 

Ptají se nás: “Co si myslí společnost Vetvice o řízeném pohybu krav?”

Nebo dokonce vyzývavějším způsobem: “Proč nikdy nemluvíte o řízeném pohybu – ten také funguje dobře, ne?” A často zmíní jednu nebo více farem jako příklad.

 

Naše odpověď
My pevně věříme, že svobodný pohyb krav je preferovaná volba, aby mohly krávy dělat svoje věci bez nutnosti někde čekat. Zvířata mají neustálou možnost improvizovat a dělat rozhodnutí založená na jim dostupných možnostech: navštívit robota, jít se nažrat nebo si jít lehnout.

Řízený nebo nucený pohyb krav nemá žádnou podstatnou výhodu oproti svobodnému pohybu, ale vyvíjí tlak na využití času krav a je spojen s vyššími vstupními náklady pro farmáře.

 

Odkud jsme získali tyto znalosti?
Velmi málo – příliš málo – bylo uděláno vědeckých výzkumů, zabývajících se chováním krav v automatizovaných stájích a využitím jejich času. My jsme provedli několik průzkumů, včetně studie “křížového použití” dojících robotů a současného porovnání chování krav na farmách se svobodným pohybem a farmách s řízeným pohybem krav.

Náš názor je také založen na našich znalostech o dojnicích a našich zkušenostech ze stovek farem, které jsme navštívili a stále z nejrůznějších důvodů navštěvujeme.

Z našeho pohledu, si DeLaval zaslouží pozitivní zmínku za podporu, kterou nám poskytli při našem porovnávání svobodného a řízeného pohybu.

Proč stále přetrvává zájem o řízený pohyb krav?
Sami se tomu někdy divíme… Především každodenně sledujeme, že farmáři, kteří nemají žádné zkušenosti s dojícími roboty a chtějí přejít na automatizované dojení, trpí řadou zbytečných nejistot.

Výsledkem je, že je jejich rozhodnutí ovlivněno argumenty, které jsou ve skutečnosti irelevantní…

Provokativní prohlášení
Řízený pohyb krav se udržuje jako falešné řešení pro farmáře, kteří se bojí ztráty kontroly nad svým stádem.


Nejistý, nezkušený farmář
Nezkušený farmář se především obává, zdali budou krávy skutečně navštěvovat dojícího robota. Odpověď je: Ano budou. Pokud je kráva zdravá, má v pořádku paznehty a v robotu na ni čeká odměna, bude navštěvovat toto dojící zařízení průměrně čtyřikrát za den. 

Po třech týdnech pochopí tento systém téměř všechny krávy, pokud tedy farmář nedělá něco hloupého, jako je například přílišný nátlak.

Farmáři se také obávají o krávy, které se musejí doprovázet, ale v dobře zorganizované stáji je doprovázení krav snadná záležitost. Takže podstatné je shánět dobré rady při plánování stáje.

A pokud je nutné do robota doprovodit více než 5 procent krav najednou (krávy se doprovází dvakrát denně), je něco špatně se zdravím paznehtů nebo s výživou zvířat. A v tomto případě není řešením ani řízený pohyb stáda: Musíte řešit samotný problém.

Aby bylo úplně jasno: Farmy s řízeným pohybem také mají krávy, které je potřeba doprovodit. Další otázka je: Co tyto krávy dělají po celou dobu? Odpověď je: Tráví čas bez možnosti se nažrat nebo si jít lehnout…

 

Prodejce
Prodejci dojících robotů někdy důrazně doporučují zvolit řízený pohyb krav. Kromě argumentu „nebudete mít žádné krávy k doprovázení“, používají argumenty jako pravidelné intervaly dojení, lepší zdraví vemene a lepší využití dojícího robota.

Ty mohou být relevantní, ale nejsou silnými argumenty. Dojící intervaly jsou vskutku o něco kratší, hlavně díky domu, že je méně krav s dlouhým intervalem dojením. Ale není všechno zlato, co se třpytí.

Největších přínosů je dosahováno u krav v časné fázi laktace, u kterých požadujeme dojení čtyřikrát za den. Pokud jsou tato zvířata zdravá a mají odpovídající krmnou dávku, navštěvují robota spontánně čtyřikrát denně.

Pokud tak nečiní, je velice pravděpodobné, že je s nimi něco v nepořádku. Chcete, aby tato zvířata byla zavřená v části stáje?

A každý farmář s vysoce užitkovou dojnicí, která nenavštěvuje robota, chce snadno identifikovat a vyšetřit zvíře v časném stádiu. Ve stáji s volným pohybem krav má větší šanci ji vysledovat brzy. A po vyšetření krávy, ji můžete směřovat do robota nebo do manipulační klece, jak uznáte za vhodné.

Navíc v řízeném pohybu může mít selekční branka počítadlo, která zastaví příliš mnoho krav, které najednou vcházejí do sekce před robotem.

Příliš mnoho krav čekající v oddělení před robotem působí velmi stresově na hierarchicky nízko postavené krávy, což má za následek, že přestanou mít robota rády. Proto nejsou v časech největšího zájmu o dojení zvířata směrována k robotu a jsou dojena až později. Tato zvířata pak nemají pravidelný interval dojení.

Dále je diskutabilní zda o něco delší interval dojení – berte na vědomí – části stáda skutečně něco změní …

Lepší využití dojícího robota nemusí být takové, jak se zdá. V řízeném pohybu vstoupí do robota opravdu jen krávy, které chtějí být podojeny. 

Ušetříte 1.5 odmítnutí na robota. Odmítnutí zabere kolik … 15 sekund? Tak to máte 23 sekund na krávu a den. Při 60 kravách je zde rozdíl 23 minut za den nebo 1.7 procent kapacity robota.

To je čas, který zabere dojení jedné krávy, ale toto je relevantní, jen pokud je dojící robot na 100 procent obsazen… V opačném případě má robot stále záložní kapacitu. A při 100 procentní obsazenosti dojícího robota musí projít maximum krav přes všechny selekční branky a sekce s veškerým doprovodným přetížením a stresem.

 

Pozadí: kráva
V dobré stáji s dobrým managementem krmení krávy žerou v průměru 10 až 14 porcí denně, přežvykují osm až devět hodin (šest až sedm hodin z toho vleže) a stráví 12 až 14 hodin ležením. Limitovaný přístup ke krmivu zvyšuje riziko metabolických problémů a acidózy. Aby toho nebylo málo, omezený přístup do lehárny zvyšuje riziko problémů s paznehty.

 

Cena zaplacená krávou a farmářem
Náklady na řízený pohyb jsou dvojí:

1. Řízený pohyb vyžaduje množství selekčních branek a bariér, které jsou jinak zbytečné. A mohou se rozbít nebo přestat fungovat. Stojí peníze a mohou znamenat zdravotní a bezpečnostní riziko.

2. Krávy jsou nuceny čekat déle nebo trávit čas v té části stáje, ve které ve skutečnosti nechtějí být. To se děje na úkor počtu porcí a celkového příjmu krmiva nebo na úkor doby odpočinku.

To nevede přímo ke zvýšení případů onemocnění nebo k prudkému poklesu mléčné užitkovosti, ale drží stádo pod tlakem. Nízko postavené a slabší krávy jsou zasaženy nejhůře. Takže farmář musí vynaložit větší úsilí, aby udržel stádo zdravé a/nebo akceptoval delší dobu návratnosti investice.

V řízeném pohybu je proto posunuta rovnováha od doprovázení krav k péči o slabší a nízko postavené dojnice, protože jsou pod větším tlakem, než na farmách s volným pohybem zvířat.


Ale některé farmy s řízeným pohybem fungují velmi dobře
Možná máte úplně stejný komentář také na jazyku? Je to pravda. Jsou to farmy, kde je farmář velmi dobrý v tom, co dělá.

Bez řízeného pohybu krav by tyto farmy také fungovaly dobře, nebo dokonce ještě lépe a pravděpodobně s menším úsilím (tj. ve stájích s volným pohybem, které jsou dobře organizovány).

Ujasněme si to: Řízený pohyb krav může pracovat dobře, pokud umožňuje kravám jen zřídkakdy čekat u selekčních branek a umožňuje zvířatům dostatečně žrát a ležet.

To znamená ne více než jeden robot ve skupině nebo oddělení robotů tak, aby každý z nich měl vlastní selekční branku a čekárnu před robotem.

A žádné čtyřřadé stáje. V čtyřřadé stáji je pro krávy k dispozici velmi málo prostoru na krmném stole. (Čtyřřadá stáj: čtyři řady boxových loží a jeden krmný stůl.)

Shrnutí
Farmáři, kteří si přejí změnu na automatizované dojení, musí dostat čas, aby se sžili s prací a manažerskými úkony na farmách s dojícími roboty. Jinak riskují, že provedou chybné rozhodnutí a ztratí příležitost pro postavení efektivní, bezpečné a pro zvířata přátelské stáje.

Proto hledejte správné rady ohledně vaší volby dojícího systému, návrhu stáje a organizace práce od nezávislého poradce. A zaměřte se ve velkém měřítku na efektivitu práce, snadné provádění úkonů a pohodu zvířat.

—Výňatky z webových stránek Vetvice


Otázka: V jaké situaci byste doporučili řízený pohyb krav před volným pohybem ve stáji s automatickým dojením?

LELY
Odpověď. My v Lely nevěříme v řízený pohyb krav. To proto, že pokud je správně nastaven, pomáhá svobodný pohyb lépe udržet krávy zdravé a spokojené, zatímco ve stejný okamžik dosahují optimální kvality mléka a produkce.

Na tisících dojících robotech instalovaných po celém světě, se většina farmářů rozhodla pro svobodný pohyb krav a zvolila neomezený přístup ke krmivu, vodě a odpočinku. Svobodný pohyb umožňuje krávě zvolit si její vlastní denní režim, tzn. objevuje se na dojení ve stejném čase, žere tak často jak chce a odpočívá, když potřebuje.

Krávy mají tendenci přijímat častěji menší porce krmiva a trávit více času přežvykováním sousta, což vede ke stálému pH bachoru, zdravějším kravám a lepším složkám mléka.

Farmáři, kteří přestoupili z řízeného pohybu na svobodný, uviděli 80 procent krav žrát, pít nebo odpočívat v loži, oproti 44 procentům u řízeného systému.

Toto je důležité speciálně pro níže postavené dojnice, které jinak nemají dostatek odpočinku pro produkci mléka, protože jsou blokovány dominantními zvířaty -  a proto musí stát a čekat na možnost projít brankami.

Musíme přemýšlet z perspektivy plaché krávy a o tom, co je pro ni dobré, spíše než z perspektivy “co je snadné pochopit pro farmáře.”

Svobodný pohyb krav lépe odpovídá přirozenému biorytmu krávy; může si dělat co chce, kdy chce.

— Ben Smink, technik podpory faremního managementu Lely

 

 

Přeložila:

Ing. Kamila Šestáková, podpora faremního managementu (FMS)

 

Zdroj:

https://www.progressivedairycanada.com/topics/facilities-equipment/free-traffic-vs-directed-cow-traffic-in-robotic-milking-barns