Datum zveřejnění: 03.04.2020
V současné době stále více farem zvažuje používání strukové zátky, ať už v kombinaci se zasušovadly či jinak. V tomto článku budeme hovořit o potencionálním vlivu zbytků zátky ve strucích a jak se s tím vypořádat.

 

Snížení používání antibiotik je součástí celosvětové diskuse, ať už se jedná o krávy, prasata, drůbež nebo dokonce lidi. Díky obchodu se senzorovými technologiemi v kombinaci s naším systémem řízení to možné je. Stále více farem upouští od celoplošného užívání antibiotik při zaprahování. Místo toho používají selektivní zaprahovací léčbu, což v podstatě znamená, že léčena antibiotiky je pouze ta kráva, která má zvýšený počet somatických buněk.

 

Antibiotika nebo struková zátka?

Díky senzorové technologii může farmář učinit rozhodnutí, zda konkrétní kráva potřebuje antibiotika nebo pouze strukovou zátku, což je ve skutečnosti dobrá alternativa. V přirozeném prostředí si kráva vytváří svojí vlastní zátku tvorbou keratinu. Tento proces trvá až 6 týdnů, kdežto aplikování strukové zátky člověkem má okamžitý účinek. Struková zátka zabraňuje novým mastitidním infekcím zvenčí proniknout do vemene.

Před použitím je třeba si uvědomit, že zátku lze aplikovat kravám v momentě, kdy je jejich produkce nižší než 15 kg/den a aplikace se musí provést v čistém prostředí.

 

Zátka a strukové návlečky

Injektovaná struková zátka by měla zůstat ve struku, neměla by však zasahovat do vemene. Typickým příkladem, kdy tato situace může nastat je, když je zátka zavedena nesprávně nebo u krav s kratšími struky. Není to sice až takový problém během období stání na sucho, ale je důležité po otelení zátku vyjmout dříve, než se začne kráva dojit na dojícím robotu.

Pokud je používána zátka ve formě pasty, může se stát, že zbytek zátky je robotem vydojen a přichycen k vnitřní straně návlečky, viz. obrázek 1. To zvyšuje riziko inhibicí v mléčném tanku nejen pro toto jedno konkrétní dojení, ale díky přichycení zbytků zátky ve strukové návlečce i dojení následující. Ani hlavní čištění (vysoká teplota) neodstraní zbytky zátky. Kromě toho hrozí znečištění senzorů, což má vliv na jejich výkon.

 

 

Doporučení

Z výše uvedených důvodů se důrazně doporučuje zajistit, aby byl celý obsah strukové zátky ze struku odstraněn (vydojen) dříve, než kráva po otelení navštíví dojícího robota.

 

Přeloženo z FMS Newsletter April 2016 Astronaut A4 Liners Dry-off management teat sealers

Vanda Kurzová