Datum zveřejnění: 19.07.2021
Dne 1. července 2021 jsme slavnostně poklepali na základní kámen. Začala výstavba nového areálu společnosti AGRO-partner a zároveň Lely Centra Soběslav.

 

Kvalita interiéru bude dosažena díky stále čistému vzduchu, vyrovnanou teplotou všech povrchů, prosluněním a použitím ekologických materiálů. Celý objekt bude vytápěn ekologickým systémem tepelných čerpadel vzduch/voda. Všechny prostory včetně dílen budou vytápěny a chlazeny podlahovým systémem.

Je navržen samostatný centrální systém MaR, který bude ovládat podlahové vytápění a chlazení a FCU. Příprava teplé vody bude zajištěna interní regulací tepelných čerpadel.

V areálu se bude nacházet biotopové jezírko, které pomůže zadržet srážkovou vodu v místě a bude mít pozitivní vliv na okolní mikroklima. Funkčně se jedná o nezatopený skrápěný aerobní biofiltr.

Fasády objektu budou doplněny jednak zelenou stěnou se samostatnou ocelovou předsazenou konstrukcí s intenzivní zelení v typových boxech a jednak budou fasády doplněny trelážemi z nerezových lan a sítí pro popínavé rostliny. Zeleň bude kromě estetického hlediska spolupůsobit při ochlazování budovy.

 

Kompletní fotodokuemntace je na našich stránkách na Zoneramě.