Datum zveřejnění: 20.06.2017
Díky monitoringu zdraví můžete své dojnice ošetřit ještě před propuknutím nemoci a ušetříte tak značnou část veterinárních nákladů a zároveň předejdete zbytečným ztrátám na produkci mléka.

Automatický systém dojení Lely Astronaut není pouze stroj, který nahrazuje těžkou manuální práci dojičů. Na rozdíl od konvenčního způsobu dojení sbírají jeho sensory komplexní informace o zdravotním stavu každé dojnice. Tyto údaje následně vyhodnocuje software Lely T4C, který je neocenitelným pomocníkem při řízení stáda.

Velmi častým onemocněním ve stádech dojnic je zánět mléčné žlázy (mastitida). Automatický systém dojení zánět rychle odhalí jako odchylku od normálu u každé jednotlivé krávy. Zařízení pro kontrolu kvality mléka (MQC) měří u každé čtvrti vemene konduktivitu neboli měrnou vodivost, barvu mléka, čas rozdojení a dobu dojení. Měření konduktivity vychází z faktu, že mastitidní mléko obsahuje více rozpuštěných solí (Na+, Cl-) než mléko normální, a proto je jeho vodivost vyšší. Vodivost mléka se obvykle zvýší dříve, než jsou patrné smyslové změny mléka a dokonce ještě dříve, než dojde ke zvýšení počtu somatických buněk. Nastupující zánět lze tímto způsobem zachytit velice brzy a při včasném ošetření můžeme předejít vážnému průběhu nemoci. Pomocí sensorů barvy systém dále rozpozná krev v mléce, mastitidní mléko, abnormální mléko a kolostrum. Nastavením automatické separace je nestandardní mléko vyřazeno z dodávky.

Jako zdroj informací o zdraví nám mléko může posloužit také při sledování tělesné teploty zvířete a při poruchách metabolismu. Při každém dojení v robotu Lely Astronaut je měřena teplota mléka a její zvýšená hodnota může být pomocným ukazatelem nejen při mastitidě, ale také při ostatních zánětlivých procesech v organismu dojnice. Pro každodenní hodnocení metabolického stavu zvířat určuje dojicí automat mléčné složky jako je tuk, bílkovina a laktóza. Systém pak vyhodnocuje poměr tuku a bílkoviny u každé dojnice a do 150. dne v laktaci generuje upozornění na ketózu nebo acidózu.

Další důležitý parametr při hodnocení zdravotního stavu dojnice představuje její tělesná hmotnost. Dojnice je zvážena při každém dojení a systém následně generuje upozornění, pokud zvíře dlouhodobě ztrácí hmotnost anebo při náhlé ztrátě hmotnosti ze dne na den, což značí akutní onemocnění paznehtů nebo metabolické poruchy.

Užitečným nástrojem pro monitorování zdraví je také senzor pro snímání aktivity přežvykování. Tak lze na úrovni stáda získat informace o managementu krmení a na úrovni dojnice o jejím zdravotním stavu, či v kombinaci se zvýšenou pohybovou aktivitou o jejích projevech říje. Negativní odchylky v pohybové aktivitě či přežvykování hodnotí tzv. Index zdraví, který usnadňuje vyhledávání potenciálně nemocných zvířat. Kromě počtu minut přežvykování za den a počtu žvýknutí na sousto, může systém sledovat i kolik minut denně dojnice přijímala krmivo. Údaj o minutách příjmu krmiva lze používat především k včasnému odhalení zdravotních problémů jako je ketóza, metritida, dislokace slezu, akutní laktační tetanie nebo mastitida (E-coli). V případě kulhajících krav dochází k pomalému snižování hodnoty minut příjmu krmiva, zatímco v případě akutního problému s paznehty se minuty příjmu krmiva zkracují rapidně.

Pro snadné vyhledání zvířat vyžadujících pozornost chovatele slouží přehledná zpráva, která kombinuje informace ze všech dostupných Lely senzorů na farmě. Obrovskou výhodou dojicího systému Lely Astronaut je fakt, že odhalí zdravotní problémy dojnic dříve, než jsou na nemocném zvířeti vidět. Chytrý program Lely T4C následně vystaví každé krávě tzv. skóre nemoci. Čím vyšší je toto skóre, tím větší je potenciální zdravotní problém a tím bezodkladnější ošetření zvíře potřebuje. Díky monitoringu zdraví můžete své dojnice ošetřit ještě před propuknutím nemoci a ušetříte tak značnou část veterinárních nákladů a zároveň předejdete zbytečným ztrátám na produkci mléka.

Tým rodinné firmy
AGRO-partner ze Soběslavi
jediný distributor Lely pro ČR a SR

Publikace ke stažení:  27/2017 Zemědělec: Senzory upozorní na nemocné dojnice