Datum zveřejnění: 16.05.2017
Spatřit kolem rodinných domků automatickou sekačku trávníků nebo hobby traktůrek bez lidské obsluhy je i v roce 2017 více méně vzácností. Avšak ve stájích můžeme stále častěji potkat samostatně se pohybující zařízení červené barvy od společnosti Lely. Členové rozrůstající se rodiny malých robotů, kteří bez asistence člověka obsluhují dojnice, zaujímají jistou pozici na trhu více jak 8 let.

Automatické přihrnovače krmiva - Lely Juno

Nejstarším autonomním robotem je přihrnovač objemového krmiva Lely Juno 150, kterému se později narodil i mladší bratr s označením Lely Juno 100. Oba tyto přihrnovače zvládnou stejnou práci. Nicméně mladší Juno 100 je o půl metru užší, takže se hodí na úzké krmné stoly. Oba váží téměř 600 kg, proto i mladší z přihrnovačů utlačí stejné množství jako jeho větší bratr s téměř 160 cm v průměru. Protože se nejedná o jednovaječná dvojčata, každý z nich má něco výjimečného. Větší Juno 150 sleduje pomocí dvou indukčních senzorů nad podlahou kovový pásek a zatáčí podle něj. To mu umožňuje přejíždět z jedné stáje do druhé nebo jezdit na vzdálenost bez použití ultrazvuku. Mladší Juno 100 kovový pásek také rozpozná, ale neumí podle něj jet. Oba automaty mají ultrazvukové čidlo, které je udržuje v požadované vzdálenosti od šíjové zábrany na krmném stole. Ale jen u menšího Juna 100 je toto čidlo výškově nastavitelné v rozmezí od 80 do 135 cm.

Dalším důležitým rozdílem mezi Juny je možnost připojit druhé pravostranné ultrazvukové čidlo u většího Juna 150 a využít jej tak u jednostranných krmných stolů, kde není možné orientovat se podle stěny nebo hrazení. Oba stroje spojuje stejná řídící elektronika a 12 voltová gelová baterie s kapacitou 55 Ah, která se dobíjí vždy, když Juno nepřihrnuje. Každá trasa po krmném stole začíná i končí právě v nabíjecí stanici s průměrnou spotřebou 0,05 kWh za den. Cílem přihrnovačů je vyjíždět s této nabíjecí stanice a přihrnovat krmivo blíže k dojnicím v pravidelných interval s nastavitelnou, ale také dynamicky se měnící vzdáleností od krav v závislosti na množství hmoty. Na našich farmách proto spatříte tyto automaty v provozu obvykle 8 – 15 x za den.

Algoritmy orientace mají všechna samostatně pohyblivá Lely zařízení stejná, a tak jsou použita i u krmného vozu automatického systému krmení Lely Vector. Ten sám doveze individuálně sestavou krmnou dávku ke konkrétní skupině zvířat.

Shrnovače a vysavače kejdy - Lely Discovery

Další příbuzné z rodiny malých mobilních strojů potkáme v krmištích a hnojných chodbách, jak roštových, tak i těch pevných betonových. Skupina úklidových robotů Lely Discovery se stará o čistotu těchto prostor skoro tak dlouho, jako Juno přihrnuje v krmných chodbách.

První automat stírající kejdu na roštových podlahách nesl označení Lely Discovery 120. Po několika letech vývoje se objevil další robotek obohacený o možnost postřiku vodou pro snazší stírání. Na konci každé jízdy se vrací dobít svou 12 V baterii a doplnit zásobu vody. Oba dva roboty se podobně jako Juna orientují ve stáji pomocí ultrazvukového čidla a elektronického kompasu. Stejně jako u přihrnovačů krmiva, začíná a končí každá jejich trasa v nabíjecí stanici.

Nejmladším přírůstkem do skupiny čističů Discovery je zařízení určené pro uklízení pevných chodeb nesoucí název Discovery 120 Collector. Tento robotický vysavač se pohybuje stejně jako ostatní roboty a nasaje do sebe až 340 litrů kejdy a ještě za sebou nechá podlahu jemně vlhkou. Sebraný náklad potom vypouští do jímky v místě parkoviště, kde se také nabije a doplní vodu, kterou aplikuje jak přední tak i zadní tryskou. Kapacita tohoto zařízení je 500 m2 a 100 dojnic. Na roštech uklidí plochu o velikosti až 900 m2. Vysavač kejdy Lely Discovery 120 Collector bude ozdobou mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu Animaltech 2017 v Brně.

Všechna autonomní mobilní zařízení společnosti Lely šetří lidskou práci a významně přispívají ke zdraví a pohodě zvířat ve stáji, což jsou nezbytná kritéria v produkci kvalitního českého mléka.

Tým rodinné firmy AGRO-partner ze Soběslavi

Publikace ke stažení:  19/2017 Zemědělec: Roboty Lely - mobilní zařízení do stáje