Datum zveřejnění: 15.09.2016
Dojicí systém Lely Astronaut odhalí zdravotní problémy dojnic ještě předtím, než jsou na zvířeti vidět.

Zásadním zdrojem informací je pak samotné mléko, které prochází zařízením pro kontrolu kvality mléka. Celkový přehled o každé dojnici následně doplňují data například o pohybové aktivitě, aktivitě přežvykování a hmotnosti zvířete. Veškeré informace jsou dostupné okamžitě po dojení. Chytrý program zpracuje farmáři přehledné sestavy, na kterých figurují pouze zvířata s podezřením na onemocnění. Těmto kravám následně věnuje farmář svou pozornost. A právě včasným ošetřením dojnice se předchází ztrátám na produkci a ušetří se tak i velká část veterinárních nákladů.

Díky zařízení pro kontrolu kvality mléka a programu pro řízení stáda dosahuje citlivost detekce mastitid dojícím automatem více než 90% a spolehlivost upozornění dokonce přesahuje hranici 99%! Konduktivita mléka (měrná vodivost), barva, aktuální nádoj i jeho odchylka, časy rozdojení a doba dojení se měří z jednotlivých čtvrtí vemene. Chytrý program všechny kombinace těchto navzájem souvisejících signálů následně zpracuje do jednoho srozumitelného upozornění.

Protože může konduktivita kolísat individuálně u každého stáda, každého zvířete a v každý okamžik, nepracuje systém Lely T4C s absolutními hodnotami, ale vždy stanovuje odchylku od normálu u každé individuální krávy. Měrná vodivost mléka se obvykle zvýší ještě dříve, než jsou patrné smyslové změny mléka a dokonce dříve, než dojde ke zvýšení počtu somatických buněk. Zánět tedy lze zachytit v zárodku a při včasném zásahu můžeme předejít vážnému průběhu nemoci.

Při každém dojení je rovněž měřena teplota mléka, jejíž zvýšená hodnota může být pomocným ukazatelem nejen při mastitidě, ale také při ostatních zánětlivých stavech v organismu dojnice. Pro kompletní přehled o zdraví mléčné žlázy lze použít zařízení na měření somatických buněk, které stanoví hodnotu somatických buněk pro každou krávu.

Dojicí zařízení Lely Astronaut rozeznává mléčné složky jako je tuk, bílkovina a laktóza. Tento jednoduchý a levný nástroj denně hodnotí metabolický stav zvířat oproti datům z běžné kontroly užitkovosti, které přicházejí někdy i s několikatýdenním zpožděním. Kromě samotného obsahu složek, který lze sledovat například z hlediska jejich zpeněžování, vypočítává program i poměr tuku a bílkoviny. Změny ve skladbě mléka vystupují zpravidla dříve než samotné příznaky chorob. Díky tomu je možné rozpoznat v raném stádiu nemoci, jako jsou acidóza nebo ketóza. Program vyhodnocuje poměr tuku a bílkoviny u každé dojnice a do 150. dne v laktaci generuje upozornění na ketózu, pokud se hodnota zvýší nad 1,5 nebo na acidózu, pokud je hodnota nižší než 1. Tyto informace jsou k dispozici jak pro jednotlivé dojnice, tak i pro celé stádo.

S hodnocením zdraví vašich dojnic pomocí dojicího systému Lely Astronaut vám pomůže rodinná firma AGRO-partner ze Soběslavi, která je výhradním dovozcem těchto zařízení do ČR.

Tým rodinné firmy AGRO-partner ze Soběslavi

Publikace ke stažení:  35/2016 - Zemědělec, Produkční choroby - Robot ohlídá zdraví vašich dojnic