Datum zveřejnění: 13.02.2017
V dnešní době moderního zemědělství existuje mnoho způsobů, jak docílit rychlé a časově efektivní sklizně pícnin.

Každý si umí spočítat pořizovací náklady jednotlivých sklízecích strojů a vyčíslit objem výsledného krmiva. Ne každý si ale uvědomuje kvalitu zpracování pícnin a s tím spojenou výslednou efektivitu při výrobě mléka. Od prvního procesu sečení až po nalití mléka do sklenice se odehrávají procesy, které významně ovlivňují výsledný produkt. Existují stroje, které Vám pomohou vyrobit chutné krmivo i bez přísad a konzervantů. Jsou zárukou nejen dobrých výnosů, ale hlavně kvality sklízené píce. A právě tímto konceptem se řídí konstrukční oddělení v nizozemské společnosti Lely. Jako jediná společnost se Lely zabývá výrobou jak zemědělské techniky pro sklizeň píce, tak stájových technologií, jako jsou dojicí a krmicí automaty. Zkušenosti získané z oblasti živočišné výroby uplatňuje Lely v mnoha inovativních řešeních a patentovaných technologiích při výrobě strojů na sklizeň píce. Výsledkem jsou stroje, které „myslí“ na vaši krávu.

Do výrobního programu pícninářských strojů Lely patří žací lišty Splendimo, obraceče Lotus, shrnovače Hibiscus, lisy Welger, baličky Attis, vozy Tigo nebo Mengele a řezačky Storm.

Žací lišty Splendimo

Žací lišty Splendimo vynikají především díky své modulové stavbě a přímému pohonu šestihrannou hřídelí. Šestihranná hřídel prochází pod jednotlivými disky skrz celý nosník a nahrazuje tak namáhavý převod ozubenými koly jako u konvenčních strojů. Dochází tak k výraznému snížení ztrát výkonu třením, které poznáte zejména na nižší spotřebě paliva. Při nárazu lišty do cizího předmětu se lišta nemusí měnit celá, ale pouze poškozený modul. Snižují se tak náklady na opravu a hlavně čas opravy, který je v sezóně velice důležitý. Každý modul je uzavřený a mazaný tukem. Je tedy neustále mazaný ve všech podmínkách. To poznáte při sekání ve svazích, kde u konvenčních strojů stéká olej na dolní stranu a ložiska horních disků nejsou mazaná a tedy ani chlazená. Rychloupínací systém vám zajistí velice rychlou a jednoduchou výměnu nožů přímo na louce. Kondicionéry mají dlouhé nylonové prsty a jsou osazeny do tvaru spirály. Jejich tvar a zvolený materiál zaručuje, že se travní lístky nelámou, ale pouze se naruší jejich vosková vrstva. Výsledkem je obrovsky zvýšená rychlost nasychání při maximálním zachování obsahu živin v píci!

Obraceče Lotus

Obraceče Lotus mají jednoznačné „eso“ v rukávu a tím jsou hákovité prsty. Díky tomuto systému nemají obraceče od firmy Lely na trhu přímého konkurenta. Patentovaný tvar a poloha těchto prstů umožňují větší úhel náklonu a tím širší pokrytí země pro nabíraný materiál. Zároveň ale díky hákovitému tvaru do země neryje, ale klouže po povrchu. Tím nedochází ke kontaminaci materiálu zeminou, ani k vyrýpávání drobných kamenů z povrchu půdy. Díky vysoké kapacitě nabíraného materiálu a přitom menším odporu, daném minimálním stykem hákovitých obracecích prstů se zemí, si může firma Lely dovolit rotory o větším průměru, které se navíc mohou pohybovat nižší obvodovou rychlostí. Tím nedochází k prudkým nárazům obracecích prstů do píce a následnému drolení pícninářsky nejcennějších jemných částí rostlin. Kapacita obracecích prstů navíc dovoluje maximalizovat pojezdovou rychlost. Pružné dvojité prsty mají za následek, že spodní delší prst nabírá neproschlou píci a odhazuje ji dál na již dopadlou suchou píci. Výsledkem je skutečné obracení, nikoliv jen přehazování pícniny.

Shrnovače Hibiscus

Shrnovače Hibiscus vynikají především svým robustním tvarem, kompaktním zpracováním a čistým shrnutím do řádku bez kontaminace půdou. Tvar prstů je navržen tak, aby pícní hmota nebyla před prsty tlačena, ale nesena těsně nad zemí. Tím se zamezuje kontaminaci půdou a ztrátám hmoty.

Svinovací lisy Lely Welger

Svinovací lisy Lely Welger tvoří špičku v oblasti lisování kulatých balíků. Obrovské utužení v celém průběhu zvětšujícího se průměru balíku je základem pro udržení kvality následných procesů konzervace pícnin. V nabídce jsou lisy s pevnou a variabilní komorou. Obecný trend směřuje stále více k lisům s variabilní komorou. Ty dokážou zpracovat těžkou senáž, seno i slámu. Do řady Welger patří i vylepšená kombinace lisu s variabilní komorou s baličkou pod označením Lely Welger RPC 445 Tornado. Jedná se o kombinaci lisu s baličkou s nejrychlejším balícím systémem.

Sběrací a kombinované vozy Tigo

Díky krátké vzdálenosti mezi velkým rotorem se silnými listy a sběračem je zajištěn vysoký průtok pícní hmoty. Vozy Tigo mají celoocelovou konstrukci pro vysoké zatížení a sníženou ocelovou podlahu. Maximální řezací výkon zajišťuje ústrojí se 40 odpruženými nožy. Největší výhodou je multifunkční čelo umožňující navýšení kapacity vozu a lepší utužení hmoty a automatický nakládací a vykládací režim.

Obrovský potenciál společnosti Lely je dán mimo jiné i 2000 patenty, které se používají nejen v oblasti zemědělství, ale i jiných odvětvích. Řadí se tak ke společnostem s nejvyšší kapacitou nových patentovaných technologií a dává všem vědět, že způsob zpracování nejen pícnin, ale i ostatních surovin, jí není lhostejný. Připojte se i vy k inovativnímu myšlení. Odměnou vám budou skvělé výsledky vaší práce a plné sklenice poctivého českého mléka.

Tým rodinné firmy AGRO-partner ze Soběslavi

Publikace ke stažení:  02/2017 Farmář: Od píce po sklenici mléka