Datum zveřejnění: 02.01.2021

Od 2.1.2021 bude veškerá komunikace ohledně servisu, údržby, ale i objednávek dílů, spotřebního materiálu, provozní chemie či s obchodem nebo účtárnou, probíhat pouze prostřednictvím digitální telefonní ústředny na čísle

+420 381 521 618

 

Jak to bude fungovat?

Veškeré své požadavky vyřešíte vytočením telefonního čísla +420 381 521 618.

Zde budete spojeni na digitální ústřednu, kde budete mít možnost volby požadavku, s nímž se na nás obracíte.

 

Situace: Požadavek na servis z důvodu poruchy

Vytočíte číslo +420 381 521 618. Na něm budete mít v rámci akutního servisu 24 hod. denně, 7 dní v týdnu k dispozici zkušeného technika. Technik přijme váš hovor a bude s vámi požadavek neprodleně řešit.  Pokud v daný moment bude technik vyřizovat jiný požadavek, budete mít možnost zanechat vzkaz. Vzkaz bude zaznamenán v hlasové schránce a zároveň převeden i do textové podoby. Jakmile se technik uvolní, bude vás neprodleně kontaktovat zpět.

DŮLEŽITÉ! V zájmu co nejefektivnějšího odbavení vašeho požadavku na servis bude nezbytně nutné zadat prostřednictvím číselné klávesnice na vašem telefonu IČ vašeho podniku, organizace. Pomocí IČ vás ústředna identifikuje a přiřadí váš hovor do správného regionu.

 

Situace: Jiný než akutní požadavek na servis

Vytočíte číslo +420 381 521 618  - můžete volat 24 hod. denně, 7 dní v týdnu.

V  pracovní době (7:00 – 15:30) budete spojeni se servisním týmem a váš požadavek bude vyřízen. Pokud voláte mimo pracovní dobu, nebo pokud bude linka obsazena jiným volajícím, bude váš hovor zaznamenán a v co nejkratším čase se s vámi spojí pověřená osoba, která bude váš požadavek vyřizovat.

 

Situace: Kontakt na sklad, obchod, účtárnu apod.

Vytočíte číslo +420 381 521 618  a v menu si zvolíte za jakým účelem voláte a podle toho bude váš hovor přesměrován. Pokud budete volat v  pracovní době, bude váš hovor odbaven neprodleně. Pokud budete volat mimo pracovní dobu, nebo bude linka obsazena jiným volajícím, bude váš hovor zaznamenán a v co nejkratším čase se s vámi spojí pověřená osoba, která váš požadavek vyřídí, popř. předá kompetentní osobě k vyřízení.

 

Aby celý systém mohl dobře a bezproblémově fungovat, žádáme vás o dodržení výše popsaného způsobu komunikace. Jedině tak budeme mít jistotu, že žádný z vašich požadavků nezůstane nevyřízen. Výše popsaným postupem budete mít vy, naši zákazníci jistotu, že v rámci akutního servisu se kdykoliv spojíte s technikem, aniž byste museli volat na další telefonní čísla.

Na jednom čísle vyřídíte vše – nehledě na účelu telefonátu nebo službách techniků. Kapacita linky je 10 telefonních hovorů souběžně a v případě potřeby kapacitu ještě navýšíme.

Každým vaším telefonním hovorem se budeme důkladně zabývat, vaše požadavky budou řešeny konkrétními zaměstnanci. Z naší strany bude průběžně vyhodnocováno, jak byly jednotlivé požadavky vyřízeny.

Věříme, že tato změna bude přínosem pro naši spolupráci. Jsme přesvědčeni, že je to krok k posílení vaší spokojenosti se službami AGRO-partner.

Přinášíme radost na každou farmu.

 

Lely Centrum Soběslav, společnost AGRO-partner,