Datum zveřejnění: 15.10.2019
V posledním ročníku Mléčné farmy roku se účastnilo 145 farem dvou hlavních plemen českých chovatelů dojnic. Je jasné, že každá farma má svůj podnikatelský cíl a záměr. Cílem této soutěže je podpořit všechny účastníky v jejich snaze o lepší chovatelské, a tedy i ekonomické výsledky.

 

Pro koho je soutěž určena:

Soutěž je určena chovatelům dojeného skotu v České republice. Zúčastnit se mohou chovatelé s počtem krav zapojených do KU s minimálně 60 kusy krav základního stáda, kteří vyhodnocují stanovené ukazatele v kontrole užitkovosti u všech svých dojnic.

 

O co se hraje:

Všichni přihlášení chovatelé obdrží užitečné věcné dary, a to na konferenci, konané u příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků soutěže. Vítězné farmy budou oceněny finančním darem a současně budou představeny v odborném tisku. V rámci vyhlášení výsledků soutěže proběhne slosování o další věcné ceny.

  1. místo - 50.000,- Kč, 2. místo - 30.000,- Kč, 3. místo - 10.000,- Kč

 

Kategorie - Holštýn a ČESTR

 

Hodnocení:

Přihlášení do soutěže bude tedy možné pomocí tištěné přihlášky i na webových stránkách www.mlecnafarmaroku.cz, a to od 1. listopadu 2019 do konce ledna 2020.

 

Hlavními kritérii hodnocení jsou vybrané ukazatele chovu dojnic, 12 měsíční průměry roku 2019:

  1. Mezidobí
  2. PSB
  3. LS do 4,0
  4. Suma T+B
  5. Průměrný laktační den
  6. Nádoj na dojenou krávu

Rozhodné kritérium při shodnosti bodů je průměrný počet laktací

Údaje z KU bude zpracovávat a vyhodnocovat ČMSCH, a.s.

 

Detailní informace o hodnocení, soutěži atd. najdete na oficiálním webu www.mlecnafarmaroku.cz.

 

Přihlášky:

Přihlášení do soutěže ZDARMA, navíc každý z přihlášených obdrží hodnotný dárek. Zároveň bude pozván na slavnostní vyhlášení, které proběhne v dubnu. Součástí slavnostního vyhlášení proběhne panelová diskuze s vybranými podniky z České republiky a především odborný seminář s některým ze zahraničních hostů (jméno bude upřesněno). Více informací a přihlášku získáte také od našich obchodních zástupců.