Datum zveřejnění: 27.03.2020
Před více jak rokem došlo k zavedení funkce ‚‚minuty příjmu krmiva“ do Grafu aktivity. V tomto článku se dozvíme podrobnější informace o této možnosti, kterou Vám T4C přináší

 

Do T4C byla do Grafu aktivity přidána funkce ‚‚minuty příjmu krmiva“. Funkce je k dispozici pro farmy, které používají respondéry s označením Lely ISO LD Smart. Ukazuje nám, kolik času kráva stráví během dne příjmem potravy v průběhu 24 hodin (obrázek 1).

 

 

 

Postupný/rychlý pokles

Zdravá kráva přijímá potravu obvykle 4-6 hodin denně. Jalovice obvykle žerou déle a tím tedy méně efektivně. Minuty příjmu krmiva mohou být použity zejména jako ukazatel potencionálních zdravotních problémů, jako je ketóza (několik dní před diagnostikou, kdy se sníží minuty příjmu přibližně o 45 minut), metritida, dislokace slezu, akutní mléčná horečka nebo mastitida (E.coli). V případě například chronicky kulhajících krav minuty příjmu krmiva klesají pomalu, to je v kontrastu s akutním problémem paznehtů, kde klesají minuty příjmu krmiva rychle.

 

Minuty příjmu krmiva a telení

Informace o minutách příjmu krmiva v T4C jsou užitečné také v případě krav v poporodním období. Toto období je klíčové pro nastupující laktaci zvířete a zároveň nejnáročnější z důvodu vysoké pravděpodobnosti zdravotních problémů. S informacemi o minutách příjmu krmiva lze naplánovat rychlejší zásah nebo může být kráva s problémy identifikována dříve. Je vidět, že v době po porodu jsou minuty příjmu krmiva lehce zvýšeny díky péči o tele a odlišnému chováním než obvykle.

 

Zdravotní problémy a změny v příjmu krmiva

V momentě, kdy jsme upozorněni na problém, není ještě jasné, podle jakého vzorce se toto upozornění bude řídit, jelikož na různé zdravotní problémy zvířata reagují různým způsobem. Níže uvádíme několik případů, jak zdravotní potíže mohou ovlivnit minuty příjmu krmiva:

Dislokace slezu: minuty příjmu krmiva se mohou po otelení mírně zvýšit, následuje pokles a tato hodnota se po určitou dobu nemění.

Ketóza: Minuty příjmu krmiva se po otelení mírně zvyšují, ale zvyšování dále nepokračuje do rozmezí správných hodnot a opět hodnota začíná klesat.

Metritida: Minuty příjmu krmiva zůstávají po určitou dobu po otelení nízké.

Akutní mléčná horečka: Okamžitý nízký počet minut příjmu krmiva, nutné sledovat v 2 - hodinovém intervalu.

Mastitida: Zcela odlišné vzorce, jelikož krávy s horečkou nemusejí nutně snížit příjem potravy. Užitečné pouze v případech výskytu E.coli.

 

 

Umístění respondéru:

Ke správnému měření minut příjmu krmiva musí být respondér ve správné poloze a správně utažený obojek. I tak může být během určité změny chování, jako je pohyb hlavou krávy k břiše jiné krávy během říje zaznamenáno jako příjem krmiva. V důsledku toho se může stát, že během říje se počet minut příjmu krmiva zvýší.

  

Vanda Kurzová

Podpora faremního managementu