Datum zveřejnění: 23.04.2019
Lisy Lely Welger každoročně obsazují přední pozice výsledného počtu prodaných lisů u nás a není náhodou, že dlouhodobě patří mezi top produkty v segmentu svinovacích lisů. Proč tomu tak je, má možné vysvětlení v podobě použité vyspělé technice a vysoké přidané hodnotě, což může podstatně přispět například ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. O tom jsme se přesvědčili u jednoho z uživatelů lisů Lely Welger na Pelhřimovsku.

 

Naše cesta mířila za progresivním zemědělcem panem Tomášem Salačem, který hospodaří v malé zemědělské obci Eš, ležící mezi městem Pacov a známým gotickým hradem Kámen. Soukromé hospodářství s datem založení 1992 a s výměrou třicet pět hektarů pan Salač převzal v roce 2011 po svém dědovi. Výměra se od té doby více než zdvojnásobila na celkových devadesát hektarů. O chod farmy se starají čtyři zaměstnanci. „Polovinu z výměry tvoří orná půda a zbytek louky. Terén je kopcovitý, při lisování musím vyvážet každý balík extra. Zabýváme se také chovem krav bez tržní produkce mléka. Částečně poskytujeme zemědělské služby a servis traktorů,“ upřesnil pan Salač a dodal: „Díky tomu, že máme relativně málo hektarů a hodně dobytka, tak jsou louky poměrně intenzivně obhospodařovány. Myslím si, že se snažíme hospodařit rok od roku lépe a lépe a vím, kde jsou rezervy a co by se dalo ještě zlepšit.“

Pan Tomáš Salač hospodaří v malé zemědělské obci Eš na Pelhřimovsku.

Přesvědčil rychlostí a nenáročností

Před šesti lety stál pan Salač před rozhodnutím, jaký svinovací lis na kulaté balíky si pořídit. Lis měl pracovat jak na farmě, tak ve službách. Zkoušce podrobil lisy čtyř různých značek. Ve finále padla volba na holandského výrobce Lely, konkrétně na typ Welger RP 445, který „strčil do kapsy“ všechny ostatní lisy jednou ze svých předností - rychlostí práce, ale také svojí energetickou nenáročností. Používán byl ve spojení s malým traktorem o výkonu 110 koní, což tehdy na lisování postačovalo. Pokud však přišlo na řadu i řezání hmoty a na službách potřeba zvýšení denního výkonu, traktor narazil na své limity. Po čtyřech letech provozu převážně na službách měl lis na kontě 15 000 balíků a byl prodán. Pan Salač potvrdil, že zůstatková hodnota lisu byla rozumná a za celou dobu provozu si na sebe bez problémů vydělal.

Na základě velmi dobrých zkušeností s firmou AGRO-partnerem a se značkou Lely si pořídil v rámci obměny nový lis stejného typu, se kterým lisuje přibližně tisíc balíků ročně (plus občas stejný počet jen na službách). Lis je nyní používán s výkonnějším šestiválcovým traktorem o výkonu 180 koní, protože je využíváno řezání, ale je i zohledňován požadavek na službách ohledně vyšších denních výkonů. „Na službách to musí ubývat. Není prostor na to, aby se jezdilo pomalým tempem,“ říká pan Salač, který vlastní i baličku Lely Attis PT 160.

Vysoká hltnost

Lis je vybaven výkonným vkládacím ústrojím. Neřízený sběrač s pěti řadami prstů o velkém vinutí má šířku 2,25 m (může být i širší). Velmi dobře kopíruje nerovnosti terénu díky stavitelnému zavěšení, fixačním řetězům, flexibilním prstům a kolům sběrače. Je též posazen blíže k rotoru pro zlepšení toku zejména těžkého a krátkého materiálu. „Co vleze pod traktor, tak vleze do lisu. Nejvíce jsem lisoval po devítimetrové liště. S mokrou a suchou hmotou vůbec žádné problémy nejsou. Jediný problém byl extrémně přerostlý jetel, který nešel ani posíct, přesto si s tím lis víceméně poradil. Dnes už se snažíme extrémům vyhýbat,“ zmínil jednu ze svých zkušeností pan Salač. Dopravní šneky píci naberou ze sběrače ke vstupu do lisovací komory (jsou vzájemně sladěny). Hnací výkon mezi rotor a lisovací komoru rovnoměrně rozděluje převodovka s olejovou náplní.

Komponenty jsou dimenzovány do nejtěžšího provozu. Jak je vidět, tak i řetězy a řetězová kola jsou robustní. Množství oleje lze nastavit pro každý řetěz.

530 mm řezací rotor má čtyři zuby na každém prstenci a systém řezání s 25 noži. Za pomocí možnosti volby skupin nožů používá pan Salač na svých pozemcích při lisování senáže jen 13 nožů (výsledná řezanka o délce +- 10 cm vyhovuje skotu) a na službách používá další sadu 12 nožů.

Maximální utužení a flexibilní dno

Komora lisu je variabilní, tudíž umožňuje libovolně nastavovat průměr balíku v rozmezí od 0,90 do 1,60 m. Pan Salač používá průměr 150 cm u slámy a 125 cm u sena. U variabilní komory od Lely vyzdvihuje ale jinou vlastnost. Na rozdíl od pevné komory je k dispozici systém stálého tlaku zajišťující stejné utužení balíku od jeho středu až po povrchové vrstvy, což vede ke kvalitnějšímu krmivu a úspoře nákladů na vázací materiál. Napnutí řemenů provádí velké pružiny a při celém procesu lisování se balík o libovolném průměru konstantě utužuje na základě předem nastavené hodnoty. Po vytvoření jádra balíku napínání řemenů přebírá hydraulika, která zvyšuje tlak až do nastavené hodnoty utužení. Užitečné je i technické řešení komory s mechanickými zámky. V případě režimu plovoucí polohy spadne svojí vahou dolů, a jakmile dosedne, tak přes pružiny se mechanicky zamknou zámky a v plovoucí poloze může zůstat do doby, než se znovu otevře. Takže náročnost na olej je minimální. „Mně u jiných lisů vadilo sledovat natlakování - když se komora zavře, musí se pozorovat budíky, což mi přijde nedomyšlené. Lis Lely zapíská, že je komora zavřená a už nemusím nic sledovat,“ oceňuje pan Salač. Zkušenost se čtyřmi pevnými nekonečnými řemeny z gumového a syntetického materiálu má pan Salač dobrou. Po 5 600 slisovaných balíků doposud nemusel řešit žádný problém. Jejich udávaná životnost je až 40 000 balíků senáže. Ve slámě je to až 50 000 balíků.

Ve službách se občas narazí na nerovnoměrně nahrabané řádky. V případě, že dojde k velkému nahrnutí píce k rotoru nebo vniknutí cizího předmětu, nabízí Lely originální řešení. Gumové pružiny zajišťující vychýlení dna dolů pro přizpůsobení se vniklému kameni nebo velkému množství materiálu. Při zahlcení lisu se dno vychýlí dolů a připojí se náhon a lis pohltí hmotu přímo do komory – hmota neleze pod nápravu a nemusí se popojíždět. Pant otevírání totiž není pod rotorem ale před rotorem. Podle slov pana Salače funkce funguje perfektně a byl to jeden z dalších důvodů, proč si pořídil právě Lely.

V pozadí se nachází pružina na odpružení dna a černá baňka v popředí má na starosti odlehčení sběrače.

Užitečné schopnosti se ocení v krajní nouzi

Pohon lisu je navržen tak, aby v případě méně vážné poruchy bylo i nadále možné lisovat a pokud možno co nejrychleji určit příčinu vzniku závady. Prostřednictvím základního rozvaděče, cívek a ISO-BUS kompatibility je možné lis ovládat z kabiny traktoru. Když se jedna z cívek rozbije, je možné ručně vyzkoušet jejich funkčnost. Zjistí-li podle hmatu obsluha konkrétní nefunkční cívku, je ji možné zaměnit za jinou funkční (například za tu, která slouží pro funkci střídání nožů a zrovna je nevyužívána). Až 80 % poruch si může obsluha sama odstranit a většina závad se vyřeší přes telefon na základě doporučení servisního technika. Konstruktéři šli do detailu až tak, že každé čidlo vybavili indikátorem, který v případě poruchy čidla zhasne. Obsluha může snadno nahlásit, jaké konkrétní čidlo je nefunkční a technik už přibližně ví, o jakou závadu se jedná a na servisní zásah přijede lépe vybaven, čímž se minimalizují prostoje stroje v sezóně.

Další užitečnou funkcí v případě poruchy elektroniky je přechod na manuální režim vyřazením řídicí jednotky. Počet ovinutí lze nastavit i manuálně, stejně jako utužení balíku. Zapojí se elektrika nikoliv z řídicí jednotky, ale ze světel traktoru. Jede-li obsluha po poli a vidí, že bude lis vázat, na několik sekund zapne světla a tím se spustí celý proces vázání. I bez elektroniky je možné lisovat, což je vítané nouzové řešení při čekání do příjezdu servisního technika nebo při nutné dodělávce na poli.

Hmatem lze poznat vadnou cívku a zaměnit ji za funkční

Lis může mít ve výbavě centrální mazání, v tom případě odpadá denní obcházení lisu s maznicí. Většina zákazníků včetně pana Salače ale volí verzi bez centrálního mazání. Má to jeden ryze praktický důvod. Obsluhu to donutí se pod kryt lisu podívat a denně vše zkontrolovat (zda se některé ložisko nehřeje, má přesný přehled o mazání apod.). Nutné je dolévat ještě olej do ztrátového mazání a případně otáčet nože na síť, což je otázka tří šroubů.

Čidla mají vlastní indikátor, který v případě poruchy zhasne. Obsluha snáze pozná, kde je problém.

Stálý přehled, možnost změny nastavení a vždy správně zabalený balík

Jak už bylo psáno výše, lis je plně ISO-BUS kompatibilní. „Používám terminál v traktoru, nemusím používat druhý, takže za mě maximální spokojenost. Na terminálu sleduji velikost balíků a míru naplnění – ta se ani nemusí sledovat, jen v případě špatně nahrabaných řádků – sleduje se, aby byl balík rovnoměrně naplněný,“ říká pan Salač. Dále lze sledovat počet ovinutí sítí a indikativní parametry, jako jsou tvar balíků, velikost naplnění komory či poloha dna. Pro podniky služeb přijdou vhod také statistiky, počítadlo balíků a odhady, kolik vychází balíků na hodinu. „Líbí se mi změna nastavení, kdy lis začíná hlásit, že spouští balení. Já to mám nastaveno do senáže na prodlevu dvě vteřiny před, než spustí vlastní balení. V slámě si dávám větší rezervu, protože na řádku je více hmoty,“ blíže dodal pan Salač.

Rekordní rok

Lisy na farmu dodala úspěšná rodinná firma AGRO-partner s.r.o. se sídlem v Soběslavi, která provozuje tři divize – stájové technologie, velkoobchod a zemědělská technika. Firma si zakládá na týmové spolupráci a na český potažmo slovenský trh importuje výrobní program společnosti Lely. Na kontě má už stovky prodaných strojů Lely, přičemž ročně prodávají desítky lisů. I přes odprodej divize pícninářské techniky u Lely je i nadále zajištěn firmou AGRO-partner s.r.o. a smluvními partnery plnohodnotný prodej a servis strojů od tohoto úspěšného výrobce.

Loňský rok byl pro Lely velmi důležitý, firma oslavila 70. výročí, tržby vzrostly o rekordních 9 %, navyšovala se kapacita výroby a plánuje se expanze do dalších zemí. Výrobce se v současnosti soustředí na vývoj a výrobu automatizovaných zařízení do stájí, kde je dlouhodobě světovou jedničkou. Firma AGRO-partner je pro tyto produkty výhradním dovozcem.

 

Zdroj: www.agroportal24.cz, autor článku: Milan Jedlička