Datum zveřejnění: 09.03.2018
Dojicí roboty Lely Astronaut provázejí chovatele dojnic již 25 let. V celém světě je jich aktuálně v provozu zhruba 30 000 v různých provedeních.

V České republice jsou za 15 let roboty Lely v počtu 165 kusů a dvacet kusů bude zprovozněno do konce letošního roku. Na Slovensku se jedná o 16 robotů Lely v provozu a čtyři kusy plánované do konce roku 2018. Příští rok tak Česká republika a Slovensko dohromady přesáhnou hranici dvou stovek robotů Lely.

Jeden z těchto robotů – konkrétně Lely Astronaut A4 najdeme ve stáji rodiny Mačlových z Mačic nedaleko jihočeských Strakonic. Před třemi roky nahradil letitou dojírnu a jeho práci si soukromě farmařící rodina nemůže vynachválit.

Nelehké začátky

Jan Mačl začal podnikat v zemědělství ihned po revoluci, v té době se svými rodiči navázal na hospodaření obou dědů. Kromě restituovaných pozemků se rodině podařilo získat k pronájmu i další pole a hospodaření na zhruba 85 hektarech mohlo začít.
Půda každým rokem přibývala, stejně jako se zhoršoval boj o ni. V současné době hospodaří rodina v systému ekologického zemědělství ve dvou střediscích, v Mačicích je zapsáno 186 hektarů a chov dojeného skotu a v nedalekých Vískách najdeme 96 ha zemědělské půdy a stádo skotu plemene aberdeen angus.

Většinu výměry zaujímají trvalé travní porosty, na orné půdě se pěstuje pšenice, triticale, oves, peluška a omezeně brambory, v příští sezóně farmář počítá i s hrachem využitelným ve výživě skotu. Omezení ohledně biorežimu podle Jana Mačla velká nejsou, podle jeho slov se dají porosty ošetřovat zvýšeným mechanickým působením, třeba využíváním prutových bran.

Dojírna a robot

V začátcích soukromého hospodaření vystavěli Mačlovi volnou stáj s dojírnou. Po dvaceti letech se rozhodli pro změnu, vzdušnou světlou novostavbu podle posledních trendů welfare a s robotem namísto dojírny. „Chtěli jsme si zjednodušit práci,“ vysvětluje chovatel hlavní důvod, proč oslovili společnost AGRO-partner s. r. o., která na náš trh dodává dojicí roboty Lely Astronaut.

V Mačicích se aktuálně dojí zhruba 65 krav, ve stáji je více než sedmdesátka dojnic plemene české strakaté. Užitkovost je na úrovni 24 litrů na dojenou plemenici, procento tuku se pohybuje kolem 4,5 a bílkoviny 3,7. Před pěti lety přitom začali v chovu používat býky nesoucí geny pro kappa-kasein B zlepšující výtěžnost mléka, což mlékárna v německém Goldsteigu dokáže ocenit.

Plně vytížený

Robot instalovaný v nové stáji je plně vytížen. Lely Astronaut A4 v plné výbavě to ale zvládá, jak poznamenává chovatel, i díky výbornému servisu ze strany společnosti AGRO-partner s.r.o. Krávy vstupují do boxu a vycházejí z něj rovně, což podle zástupce společnosti AGRO-partner s.r.o. Jaroslava Nováka zaručuje vyšší návštěvnost a lepší průchodnost robotem. Výhodou je také individuální dojení každé čtvrtě, účinné monitorování mastitidy při každém dojení a s tím související vysoká kvalita dojeného mléka. „Počet somatických buněk v tanku se pohybuje do 100 000 na mililitr mléka, zatímco v dojírně jsme měli mezi 200 a 250 tisíci,“ upozorňuje chovatel na jednu z velkých výhod dojení robotem.

Mytí strukových násadců horkou párou mezi dojeními spolehlivě zahubí 99,9 % bakterií. Nezbytné pro spouštění mléka a zároveň komfortní pro krávu je příjemné čištění struků s masáží jemnými kartáčky a rychlé a přesné nasazení strukových násadců.

Management stáda

Součástí systému je program pro management farmy s názvem Lely T4C, který umožňuje flexibilní řízení stáda a dojicího robota. Program poskytuje přístup k informacím o stádě odkudkoli pomocí mobilního telefonu, počítače či tabletu.

A jak se využívání robotu projevilo v ekonomice? „Snížil se počet somatických buněk, zlepšilo se vyhledávání mastitidních krav, zvýšila se užitkovost a zlepšila se reprodukce, především díky vyhledávání říjí pomocí monitoringu pohybové aktivity a přežvykování,“ vyjmenovává chovatel. Bonusem podle něj je, že dvěma ženám v rodině (mámě a manželce) Astronaut prodloužil dobu spánku o několik hodin.

Další produkty

Se značkou Lely má Jan Mačl jen dobré zkušenosti, o čemž ostatně hovoří i její bohaté zastoupení na jihočeské farmě. Kromě zmiňovaného Astronauta zde najdeme tank na mléko Lely Nautilus s objemem 4000 litrů se záložní nádobou, takže robot může pracovat i v době čištění hlavní nádrže. Pomocníkem ve stáji je i automatický přihrnovač krmiva Lely Juno, který v Mačicích jezdí každé dvě hodiny s noční šestihodinovou přestávkou. Welfare u krav zlepšuje rotační kartáč Lely Luna, který zajišťuje čistotu a zdraví kůže a před nímž vždy stojí fronta plemenic. Pro kraví život bez otlaků slouží meziboxové zábrany Cow-wellfare Flex Stall, které kromě úspory veterinárních nákladů chovateli přinášejí i prodlouženou dobu ležení a přežvykování, a tím i více nadojeného mléka.

Systém dojení pak doplňuje automatická branka Boetech, kterou lze ovládat přes robota, dálkovým ovládáním nebo manuálně. Přínosem je i pastevní branka Lely Grazeway, která po dojení plemenice vypustí na pastvu.

V rostlinné výrobě pak farma využívá obraceč Lely Lotus a žací lišty Lely Splendimo.

Plány do budoucna

Kromě zemědělského podnikání se rodina věnuje také provozování penzionu spolu s restaurací. Nyní funguje kvůli mateřským povinnostem dcer v omezeném režimu, ale do budoucna by chtěl chovatel jeho provozování trochu oživit.

Další myšlenkou, se kterou si Jan Mačl pohrává, je kromě provozování stávajícího mlékomatu také zpracování nadojeného mléka přímo na farmě.

Rozhodně se ale nechce vrátit k jinému typu dojení, než je robotické. Naopak, během mojí návštěvy zazněla i úvaha o navýšení stavů dojnic a nákupu dalšího robota Lely Astronaut.

Jana Velechovská, ProfiPress s.r.o., březen 2018