Datum zveřejnění: 11.05.2020
V předchozích článcích této série jsme diskutovali o nákladech spojených s kulháním, problémy končetin a o možnostech, jak těmto potížím předcházet. Bohužel ani prevence někdy nestačí a u některých krav k problémům dochází stále.

 

Shrnuto: kulhání vede ke snížení produkce mléka, ke zhoršení reprodukce a někdy i k předčasnému vyřazení dojnice. Odhadované náklady na jednu léčenou dojnici činí průměrně 93 EUR, takže včasné odhalení problému hraje opravdu důležitou roli.

V běžném provozu si farmář všimne nemocného zvířete v momentě, kdy se jde dojit nebo je problém objeven až v momentě, kdy se provádějí pravidelné úpravy paznehtů.

Nicméně s rostoucími farmami a dojícími roboty, které dávají jak zemědělci, tak jeho kravám větší možnost řídit se svými vnitřními pravidly a protokoly, je včasné odhalení zdravotního problému spojeného s končetinami složité a časově náročné. Proto vyžaduje automatizaci.

Kulhání ovlivňuje krávy mnoha způsoby. Přímo ovlivňuje jejich pohyb, krmení, odpočívání a sociální chování ve stádě, jakož i jejich produkci mléka. Prostřednictvím těchto změn lze detekovat kulhání automaticky. Mezi mechanismy automatické detekce kulhání patří použití přímých a nepřímých technik. Při použití nepřímých se informace o produkci analyzují a pokud ukazatele výkonnosti nejsou ve správných hodnotách, spustí se alarm. Hlavní nevýhoda tohoto přístupu spočívá v tom, že při klesající produkci mléka okamžitě detekuje kulhání. Má to dva důsledky: zaprvé signál přichází poněkud pozdě a za druhé, signál také není příliš relevantní, jelikož nejenom kulhání má vliv na snížení produkce, ale i taková mastitida vede taktéž ke snižování produkce mléka.

Přímé techniky spočívají v použití senzorů umístěných přímo na těle zvířete, jako jsou krokoměry nebo akcelerometry či senzorů vzdálených, jako jsou například kamery. Senzory na těle obvykle měří pohybovou aktivitu krávy počítáním počtu kroků v průběhu dne. Nebo pokud jsou propracovanější, analyzují každou činnost zvlášť (např. chůze, ležení, krmení atd..). Pokud tyto činnosti nejsou v normálních hodnotách, spustí alarm. Tyto senzory se však používají zřídka, protože jsou poruchové, náročné na údržbu a u velkých stád stoupají náklady na tyto senzory.

Kamery jsou dobrými kandidáty na monitoring krav, protože vyžadují minimální údržbu a jsou relativně levné. Lze s nimi analyzovat pohyb krav. Monitorováním krav vycházejících z dojícího robota mohou speciální algoritmy detekovat různé anomálie, jako jsou klenutá záda nebo nepravidelná chůze. Takové algoritmy se snaží identifikovat co nejdříve problém a zatím spolehlivě tak odhalit ty nejzjevnější případy.

Toto téma je široce zkoumáno a se vzestupem umělé inteligence vědci zkoumají nové algoritmy, které sledují pohyb krav ve videu a automaticky je analyzují, podobně jako v herním průmyslu. V budoucnu by pak mohly být farmy vybaveny kamerami a softwarem, který by farmářům sdělil, která kráva vykazuje známky kulhání a kdy, což by jim umožnilo okamžitě jednat. Cesta k plně automatizované detekci kulhání je stále ještě dlouhá, ale doufáme, že v příštích letech uvidíme pokroky.

Do té doby zůstává prevence nejlepším způsobem, jak snížit výskyt kulhání na vaší farmě. Jak bylo již probíráno v našem předchozím článku, preventivní opatření zahrnují (bez omezení) vyváženou stravu s dostatečným obsahem stopových prvků, pravidelnou úpravu paznehtů, jejich každodenní desinfekci a čištění.

 

Z Lely Farming Insights převzala Vanda Kurzová

Podpora faremního managementu