Datum zveřejnění: 11.05.2020
EDL 1 (Efficient Deep Learnig) je program, který spojuje nizozemské akademické a průmyslové partnery s cílem zkoumat jak efektivněji využít znalosti v kombinaci s výpočetní technikou pro průmyslové aplikace. Lely je integrátorem programu EDL a spolupracuje s vědci univerzity Wageningen na aplikaci, která bude automaticky detekovat kulhání pomocí monitoringu krav.

 

KULHÁNÍ VÁS MŮŽE STÁT KONČETINU

Kulhání je v moderním chovu dojnic zásadním problémem zdraví a welfaru. Nejedná se o nemoc samotnou, ale spíše o projev latentní choroby nebo infekce. Kulhání je charakterizováno abnormální chůzí, která je výsledkem bolesti, nejčastěji (v 99 % případů) lokalizované v oblasti paznehtu.

Přirozené chování dojnic je kvůli bolesti omezené, dojnice méně chodí, tudíž se snižuje i návštěva robota či krmného stolu. V momentě, kdy dojnice nemohou pokrýt své biologické potřeby, jejich produkce klesá. Nicméně nepodceňujme důvod delších intervalů mezi dojením, kdy kráva robota nenavštíví. Za problémy s končetinami a pohybem je skryto mnoho faktorů. Výzkum za posledních 20 let naznačuje řadu příčin, které lze obecně rozdělit na faktory vnější (např. ustájení, výživa, management) a faktory vnitřní (např. plemenná příslušnost, produkce mléka). Koncem 70. let se zavedením volného boxového ustájení s betonovými podlahami zvýšil počet kulhajících dojnic a dojnic, které měly problémy s paznehty. V současné době je většina z 1,5 milionu dojnic v Nizozemsku chována ve stájích s roštovou nebo betonovou podlahou. V takových podmínkách více než 80% dojnic v určitém okamžiku trpí alespoň jedním problémem spojeným s končetinami. Pokud jsou dojnice ustájeny na slámě či hluboké podestýlce, problémy s končetinami klesají.

 

NÁKLADY SPOJENÉ S KULHÁNÍM

Kulhání neovlivňuje pouze základní životní podmínky dojnic. Ignorování problémů s končetinami může mít vliv také na ekonomiku farmy. V Nizozemsku v roce 2016 činily náklady spojené s kulháním odhadem 93 eur/léčenou krávu ( Di Giacinto Villalobos et al. 2016). Kulhání zahrnuje přímé a nepřímé náklady. Nepřímé náklady spočívají ve sníženém výnosu mléka a snížené plodnosti. Přímé náklady pokrývají veterinární ošetření, ostatní práce pracovníků farmy a neplánované brakace (László Ózsvári 2017). Když krávy trpí bolestí, jejich úroveň stresu se zvyšuje, což má za následek nižší výnos a sníženou kvalitu mléka.  Krávy postižené problémem spojeným s končetinami mají sklon ležet déle a jejich příjem krmiva je kratší a méně častý, což vede ke snížené produkci mléka. Ztráta produkce mléka může v závislosti na závažnosti dosáhnout až 7 %. Při ošetřování antibiotiky musí být mléko vyléváno či separováno. Průměrně to představuje 2,5% laktace. Kulhání může mezidobí prodloužit o 9 až 20 dní a snížit míru reprodukce. Léčba kulhání zahrnuje náklady na veterinární zásah, náklady na léky a dodatečnou práci ošetřovatelů. A konečně, kulhání oslabuje imunitní systém, zvyšuje pravděpodobnost výskytu nemocí nebo předčasného vyřazení.

 

Pro dobré životní podmínky krav i pro farmářovu peněženku je důležité odhalit problémy co nejdříve a zabránit tak kulhání.

Abychom předešli kulhání, musíme pochopit, jak a proč k tomu dochází. O tom budeme hovořit v našem druhém článku: Kulhání dojnic: Proč se to děje?

Kulhání lze detekovat vizuálně (farmář, ošetřovatel) nebo automatickými systémy. Detekcí a budoucími inovacemi se budeme zabývat v našem třetím a posledním článku: Kulhání dojnic: Jak kulhání objevit?

Z Lely Farming Insights převzala Vanda Kurzová

Podpora faremního managementu