Datum zveřejnění: 28.01.2021
Výsledky farem ať už v automatickém nebo konvenčním systému dojení závisí vždy na mnoha faktorech. Největší roli hraje management stáda. Už samotným přechodem z konvenčního způsobu dojení na automatické dojení Lely dochází dle údajů z kontroly užitkovosti ke skokovému nárůstu mléčné užitkovosti v průměru o 11 %. Toto navýšení je dáno častějším dojením, individuálním krmením a v neposlední řadě i větší životní pohodou zvířat.

 

Při automatickém způsobu dojení bychom vždy měli přemýšlet v rovině optimálního výkonu robota. Neplatí zde, že se přidáním dalších dojnic do stáda významně zvýší množství mléka v tanku. Jediné, co se v takovém případě významně zvýší, jsou provozní náklady. Dojící robot dokáže efektivně využít produkční potenciál dojnic a při dobrém managementu vytěžit maximum z každé hodiny své práce.

Na deseti nejlepších Lely farmách na světě vyrobil v roce 2020 každý jeden dojící robot denně v průměru 3028 kg mléka. Farma s nejlepším denním výkonem Lely Astronauta pak byla španělská CAN LLORÀ SCP s průměrným nádojem 3251 kg mléka. V České republice máme za rok 2020 na deseti nejlepších farmách průměrný denní nádoj z jednoho dojícího zařízení 2234 kg mléka. Nejvyššího denního nádoje dosáhl dojící robot na farmě pana Miroslava Herota z Pržna s průměrným denním výnosem 2483 kg mléka.

 

Za zmínku stojí výsledky za rok 2020 z deseti nejlepších světových farem Dairy XL, tedy farem s osmi a více dojícími roboty. Průměrný denní nádoj na jednoho robota činil na těchto deseti farmách 2607 kg mléka. S čím menším počtem krav dokáže dobrý manažer stáda těchto výkonů dosáhnout, tím menší budou náklady a tím vyšší bude samozřejmě zisk farmy.

Jedním ze základních údajů při hodnocení farem je průměrný denní nádoj na krávu. V roce 2020 mělo deset nejlepších světových farem průměrný denní nádoj 46,9 kg mléka. Nejvíce dojily krávy opět ve Španělsku, a to na farmě SAT LODOS E PEREZ. Jedná se o farmu se dvěma Lely Astronauty a průměrný denní nádoj dosáhl 48,3 kg mléka. V České republice se na deseti nejlepších farmách v roce 2020 dojilo v průměru 38 kg mléka na krávu a den. Nejvíce dojily krávy na farmě pana Kopeckého, a to v průměru 41,1 kg mléka denně.

 

 

Deset nejlepších velkých farem Dairy XL dojilo v roce 2020 v průměru 43,6 kg mléka na krávu a den. Nejlepší mezi nimi byl americký podnik Sweetwater Valley Farms, s osmi dojícími roboty, s denní dojivostí 45,7 kg mléka na krávu.

V automatickém systému dojení sledujeme údaj o počtu dojení za den, přičemž optimální nádoj na jednu návštěvu by měl být okolo 10–12 kg mléka. V České republice navštěvují dojnice dojící zařízení v průměru 2,7krát za den. Nejlepších deset farem pak má návštěvnost v průměru 3,1krát za den. Nejlepší je v tomto parametru farma pana Václava Kubáta s 3,4 dojeními za den.

Lely Astronaut umožňuje provést denně i přes 200 dojení, což dokazuje robot na Farmě Žíšov pana Horáka s 225 úspěšnými dojeními za den. Druhý nejnavštěvovanější je robot na farmě pana Srba v Žerotíně se 198 úspěšnými návštěvami.

Pro co nejefektivnější využití času dojícího robota je důležité šlechtit stádo na dobrou dojitelnost. Průměrná dojitelnost na Lely Astronautech je v České republice 2,5 kg mléka za minutu. Deset nejlepších farem má dojitelnost 3,2 kg za minutu. Nejlepší krávy má v tomto parametru pan Stanislav Drápal z Křenovic s 3,5 kg mléka za minutu.

Společnost AGRO-partner s.r.o. má vyškolený tým Podpory řízení farem, který se zaměřuje na optimalizaci procesů na automatizovaných farmách, včetně zvyšování efektivity dojících robotů. Pokud chcete zlepšit výsledky i Vaší farmy, neváhejte nás kontaktovat.

 

Za tým Podpory řízení farem

Ing. Kamila Šestáková

kamilasestakova@agropartner.cz