Datum zveřejnění: 15.11.2016
Pořízení dojicího ale i krmicího robota je často spojováno s potřebou preciznějšího a individuálního krmení, které zajistí optimální produkci kvalitního mléka. Taktéž je spojováno s vyšší efektivitou krmení a celkovou ekonomikou spotřeby především koncentrovaných krmiv a výživových doplňků.

 

Automatický systém krmení Lely Vector pracuje s malými dávkami, které jsou velmi přesně váženy. Každá, automaticky připravená, krmná dávka je tedy stejná, se stejným poměrem objemových i koncentrovaných komponent.

Pokud je Lely Vector navíc připojen do manažerského programu Lely T4C získáme každodenní přehled o tom, jaké množství krmiva bylo založeno na krmný stůl během dne, každý týden i zpětně například rok, a to jak u každého objemového krmiva, tak koncentrátu i aditiva. Díky návaznosti na automatický systém dojení Lely Astronaut, můžeme také sledovat vztah mezi produkcí mléka a výživou dojnic v grafech efektivity krmení. V současnosti neexistuje lepší nástroj, jak inteligentně propojit dojení a krmení do jednoho systému a řídit tak výkonnost své farmy efektivně a především ekonomicky.

Lely Vector dokáže krmit až 16 různých skupin dobytka individuální krmnou dávkou sestavenou přímo pro danou skupinu. Tímto způsobem je možné zaopatřit dojnice, býky, jalovice i zasušené krávy. Vše pod jednou střechou, na jedné farmě, v jedné stáji.

Automatický systém dojení Lely Astronaut dávkuje dva různé sypké koncentráty a tekutý doplněk přímo do krmného žlabu robota, který je součástí výstupní branky. Množství, které jednotlivé dojnice dostávají, je počítáno individuálně na základě laktačních dnů a vlastní užitkovosti. Krmit v dojicím robotu lze individuálně i různé skupiny zvířat, například prvotelky, krávy na vrcholu či na konci laktace. Tato zvířata však mohou být pohromadě v jednom stádu a navštěvovat stejného robota. Nastavení automatických krmných tabulek v manažerském programu Lely T4C totiž rozhodne, jaký koncentrát a v jakém množství to či ono zvíře dostane. A díky tomu odpadá konvenční rozdělení skupin ve stáji právě podle fáze laktace. Vyhneme se tak někdy složitému přehánění dojnic do skupiny, kde jsou ve stresu a necítí se dobře.

Pro optimální nádoj je dále velmi důležitá i rychlost dávkování. Skutečně inteligentní dojicí robot rozprostře příděl pro každé dojení do celé návštěvy. Dojnice totiž musí být již od vstupu do robota zaujata dávkovaným koncentrátem. Pomalé dávkování ji zbytečně napíná a rozčiluje. Příliš rychlé dávkování zase působí, že v druhé polovině dojení zvíře už nic nedostává. Což dojnici opět znervózňuje a naštvaně pak kope do připojených strukových násadců, což má leckdy za následek neúspěšné anebo prodloužené dojení. Proto automatický systém dojení Lely Astronaut řeší oba případy tak, že rychlost krmení závisí na rychlosti dojení. Pokud má kráva vysoký průtok mléka, systém jí dávkuje krmení rychleji, naopak dojnice s menším průtokem dostávají koncentrát pomaleji. Rychlost dávkování se kromě toho mění i v průběhu dojení přesně podle aktuální rychlosti průtoku mléka.

Každý dojicí robot umí dojit a každý krmící automat umí krmit, ale jak sami vidíte, jen skutečně inteligentní řešení a propojení obou systémů Vám poskytne možnost produkčního a ekonomického růstu vaší farmy.

Tým rodinné firmy AGRO-partner ze Soběslavi

 

Publikace ke stažení:  11/2016 - Náš chov, Výživa hospodářských zvířat - Roboty aneb Jak výživa v automatech ovlivňuje zisk farmy