Datum zveřejnění: 22.09.2016
Hlavní změnu, kterou na farmu přináší dojicí automaty, je změna v pracovním rozvrhu farmáře. Už nemusí dvakrát nebo třikrát denně v přesně stanovený čas dojit krávy.

Denní pracovní rutina se tak pro něj stává jednodušší a flexibilnější. Rovněž je zjednodušena kontrola zvířat, protože každé abnormální chování je robotem okamžitě zaznamenáno. Pracovní doba se díky efektivnějšímu managementu logicky zkracuje a získaný čas lze využít buď k individuální péči o zvířata, nebo k úplně jiné práci, například na poli. Získaná flexibilita umožňuje farmářům také lepší společenský a rodinný život. Díky aplikacím v chytrých telefonech dnes farmář neztrácí kontrolu nad svým stádem, ani pokud se vzdálí z farmy.

Chytrý dojicí automat sbírá podrobná data o všech dojnicích, které při konvenčním způsobu dojení na dojírně není možné získat. Zároveň není třeba, aby se farmář všemi těmito informacemi zahlcoval. Systém založený na tzv. principu výjimky totiž automaticky generuje seznam dojnic vykazujících odchylky. A farmář se následně soustředí pouze na ta zvířata, která vyžadují zákrok či ošetření. Zbytek stáda pak funguje bez nutnosti jakéhokoli zásahu.

Mnohaleté zkušenosti jasně ukazují, že nejefektivnější způsob chovu s dojicími automaty představuje tzv. svobodný pohyb krav, který farmáři přináší vysokou mléčnou produkci, nižší pracnost a lepší zdraví mléčné žlázy. Při svobodném pohybu se dojnice mohou libovolně pohybovat po stáji, od krmného stolu do dojícího automatu, do boxového lože či k napáječce, a to bez jakékoli překážky v podobě zábrany či selekční nebo jednosměrné branky. Neomezená možnost návštěvy krmného stolu prokazatelně vede k častějšímu a tím i celkově většímu příjmu krmiva. Efektivita krmiva je díky tomu vyšší a bachory krav zdravější. A kromě vyššího nádoje tak farmář získává i lepší složky mléka včetně poměru tuku a bílkoviny.

Oproti dojení na dojírně také odpadá skupinové nahánění a nekonečné čekání před dojírnou. Tím se významně snižuje stres především hierarchicky níže postavených zvířat a zároveň tak vzniká prostor pro větší odpočinek, což mimo jiné omezuje výskyt onemocnění končetin. Dojnice má na automatizované farmě také možnost jít se podojit častěji, a jak je známo, častější dojení zvyšuje produkci a snižuje riziko mastitidy. Více svobody a méně stresu tak zcela logicky zvyšuje pohodu zvířat a v konečném efektu především zisk farmy.

Možnost přirozeného chování dojnic a uspokojení jejich aktuálních potřeb jednoznačně vede k jejich optimální produkci a zdraví. Obavy, že by dojnice nenavštěvovaly dojicí automat samy od sebe, jsou zcela zbytečné. Při správně nastaveném systému je třeba pár dní doprovázet jen čerstvě otelená zvířata, která si na dojení v automatu teprve zvykají a nemocné, především kulhající krávy. Při vybalancované krmné dávce a dobrém managementu stáda se v praxi doprovází cca 3 dojnice z celkových 60 ks na jeden dojící automat.

Jako lídr na trhu s plně automatizovaným dojením má nizozemská společnost Lely k dispozici mnohaleté praktické zkušenosti, které sdílí se svými zákazníky. Rodinná firma AGRO-partner ze Soběslavi jako výhradní dovozce Lely do ČR optimalizuje pomocí těchto technologií chod farem již 25 let a zároveň svým partnerům poskytuje i odborné poradenství právě v oblasti faremního managementu. Staňte se svobodným farmářem i vy.

Tým rodinné firmy AGRO-partner ze Soběslavi

Publikace ke stažení:  09/2016 - Farmář, Dojicí technika - Roboty aneb Jak svobodné krávy zvyšují zisk farmy