Datum zveřejnění: 08.08.2016
Při stavbě či rekonstrukci stájí na mléčných farmách stále více českých farmářů investuje do automatizovaných technologií, jako jsou například dojicí nebo krmicí automatické systémy.


Tyto systémy nejenže šetří farmáři jeho každodenní manuální práci a umožňují mu pracovat mnohem efektivněji, ale nabízí také díky senzorům přehledné informace o krmení, produkci, kvalitě mléka a zdraví zvířat.

Senzory automatizovaných systémů zaznamenaly za posledních několik let obrovský vývoj. S tím souvisí i vývoj softwaru, který dokáže informace z těchto senzorů následně vyhodnotit a poskytuje farmáři okamžitý přehled o tom, co se v jeho stádě právě děje. Data ze senzorů jsou tedy důležitým nástrojem v managementu celého stáda a pomáhají farmáři dělat ta správná rozhodnutí ve správný čas.

Aby spolu jednotlivé technologie vzájemně komunikovaly a předkládaly jeden společný výstup, je výhodné svěřit se při jejich výběru do rukou firmě, která dodává kompletní portfolio technologií a rovněž poskytuje s nimi související know-how. Pokud se totiž propojí vzájemně kompatibilní systémy krmení a dojení, získává farmář jedním tlačítkem mnoho užitečných informací navíc. Automatický krmicí systém Lely Vector dokáže sám o sobě sledovat takové parametry jako je například denní příjem sušiny. Dále poskytuje přehled o zkrmené dávce a nákladech na krmení u jednotlivých skupin. Propojením dat z krmicího systému Lely Vector s dojicími automaty Lely Astronaut můžete navíc sledovat náklady na krmení na výrobu 100 kg mléka a efektivitu krmiva. Pokud jsou však na farmě nainstalovány vzájemně nesourodé systémy krmení a dojení, připravuje se tak farmář o řadu cenných údajů, které by mu pomohly nejen při řešení akutní situace, ale i při rozhodování o budoucnosti jeho podnikání.Automatický krmicí systém Lely Vector

Program pro řízení stád dojnic, vyvinutý holandskou společností Lely, se nazývá Lely T4C (Time for cows) a propojuje data z jednotlivých Lely technologií. Kromě kompletního přehledu o procesu dojení v Lely Astronautech a dat z automatického systému krmení Lely Vector, může inteligentní program Lely T4C zároveň sbírat data z krmicího boxu Lely Cosmix, z napájecího automatu pro telata Lely Calm nebo třeba z mléčného tanku Lely Nautilus. A farmář, který využívá data ze vzájemně kompatibilních systémů, má zákonitě větší přehled o svém stádu a může dělat přesná a klíčová rozhodnutí.

Tým firmy AGRO-partner ze Soběslavi

Publikace ke stažení: 08/2016 - Náš chov, Stavby a rekonstrukce - Roboty aneb Jak neprohloupit při automatizaci farmy