Datum zveřejnění: 16.11.2016
Řešili jste někdy otázku, jak dosáhnout vyššího příjmu sušiny u svých dojnic, aniž byste měnili krmnou dávku a obohacovali jí o další drahé komponenty?

A jak zároveň dosáhnout toto, aby byla krmná dávka připravena vždy stejně, ve správném množství a poměru všech složek? Odpověď nabízí robot Vector, Lely Vector. Čili automatizace celého procesu přípravy, distribuce a přihrnování krmné dávky včetně kontroly množství krmiva na krmném stole po dobu 24 hodin denně.

Tento nizozemský automat dokáže připravit na míru sestavenou krmnou dávku pro různé kategorie skotu, včetně výkrmu býků nebo výživy jalovic. Jednotlivé kategorie však nekrmí podle časových intervalů, ale podle potřeby zvířat ve skupině. Klesne-li množství krmiva na krmném stole pod stanovený práh, je to signál pro Vectora, aby připravil další čerstvou krmnou dávku. Dochází tak k jevu, kdy je stádo nakrmeno i 8 krát během 24 hodin. A co když zvýšíme množství zvířat ve skupině nebo se dostaví vysoké teploty během léta? Žádný problém. Zvýšený nebo snížený aktuální příjem krmiva Lely Vector snadno pozná a upraví četnost samojízdného krmného vozu přesně dle aktuálních potřeb zvířat. A jak to Vector pozná? Krmný vůz totiž během každé jízdy měří pomocí laserového čidla výšku krmiva a zároveň ho přihrnuje. A zde je také ukryta odpověď na otázku položenou na začátku. Vector zlepšuje příjem sušiny u dojnic tím, že jim nabízí čerstvou a správně zamíchanou krmnou dávku klidně i 8 krát denně. A protože je každá krmná dávka připravena a zamíchána vždy stejně, dosáhneme tím logicky i vyšší efektivity krmení a díky tomu získáme ze stejného množství krmiva více mléka.

Úloha člověka v automatizovaném systému spočívá v naskladňování kuchyně, jakési přípravny pro krmné dávky, kam se ukládají objemové komponenty v řezaných blocích nebo kontejnerech. Do této kuchyně ústí také dopravníky koncentrátů a krmných aditiv, které jsou automaticky dávkovány dle zadané krmné dávky. Zásobování kuchyně se provádí v různých frekvencích od jednoho do tří dnů, podle kvality a stability objemových bloků a ročního období. Součástí těchto prací je rovněž každodenní úklid kuchyně, který nezabere více jak 20 minut a pomáhá obsluze udržet si kontrolu nad kvalitou a čistotou krmné dávky. 

Lely Vector pracuje téměř 24 hodin denně s malými dávkami krmiva. Proto mu stačí ekonomické motory s nízkými příkony. Kromě toho se krmný vůz pohybuje pomocí baterií bez složitého a neestetického kolejového a elektrického vedení. Ze statistického měření na jedné z českých farem s Lely Vectorem vyplývá, že při krmení 100 dojnic, tedy při přípravě, distribuci a přihrnování krmné dávky, se spotřebuje necelých 14 kWh elektrické energie během 24 hodin. Jedna tuna připraveného krmiva tedy znamená spotřebu kolem 3 kWh za stejné období.

Podle zkušeností dvou stovek světových uživatelů, ušetří Lely Vector 15 – 25 hodin lidské práce týdně a umožňuje tak lepší společenský život především na rodinných farmách, kde se, jako všude jinde, těžko hledá někdo z rodiny, kdo brzy ráno vstane a nakrmí stádo nedočkavých dojnic.

Automatický systém krmení Lely Vector představuje jednu část z kompletní automatizace farmy. Pokud přenecháte dalším Lely robotům i péči o dojení nebo osvětlení, pak vám chytrý manažerský program Lely T4C zkombinuje data ze všech těchto systémů do jednoho stručného přehledu. Díky robotům nepřestanete být farmářem, ale stanete se svobodným farmářem.

Tým rodinné firmy AGRO-partner ze Soběslavi

Publikace ke stažení:  11/2016 - Náš chov - Roboty aneb Jak automatické krmení zvyšuje nádoj farmy