Datum zveřejnění: 20.09.2016
Při optimalizaci mléčné produkce dojnic se většina farmářů soustředí na vhodnou výživu, prevenci chorob a komfort ustájení. Často však opomíjí význam něčeho tak samozřejmého jako je světlo.

Přitom je dokázáno, že správné osvětlení stáje včetně optimálního časového rozvrhu může zvýšit produkci mléka o 6 až 10 %!

Pravidelný světelný biorytmus hraje totiž v životě skotu zásadní roli. Dojnice rozeznává denní a noční režim podle intenzity světla dopadajícího na její oční sítnici. V přítmí v jejím těle přirozeně stoupá úroveň hormonu melatoninu, který zvyšuje ospalost, vede k ukládání tělesného tuku a tlumí produkční schopnost zvířete. Během dne v krvi naopak stoupá množství hormonu IGF-1, který zvyšuje aktivitu a tím i produkci mléka. Klíčový faktor ve hře světla pak představuje optimální délka dne a noci.

Nizozemská společnost Lely vyvinula plně automatizovaný systém řízení světelného režimu ve stáji nazvaný Lely Light for Cows (L4C). Tento systém pracuje na základě zjištění, že vysoce produkční dojnice potřebují intenzitu světla mezi 150 a 200 luxy po dobu 16 hodin denně. Poté by vždy mělo následovat 8 hodin tmy, nezbytných pro odpočinek zvířete. Během noci vydávají lampy L4C červené světlo, které kráva příliš nevnímá, takže jí neruší, zato umožňuje obsluze noční kontrolu stáje.

Celý světelný režim je předem nadefinován do programu a následně je řízen zcela automaticky. Jednotlivé lampy se díky čidlům rozsvěcí tehdy, když ve stáji poklesne intenzita světla pod požadovanou úroveň. Když naopak zvenku proniká dostatek denního světla, začnou se lampy postupně zhasínat tak, aby udržely nezbytnou intenzitu světla, kterou vyžadují dojnice k produkci mléka. Zasušené krávy potřebují opačný světelný režim než produkční dojnice, aby mohly ve vysokém stadiu březosti dostatečně odpočívat. To znamená 8 hodin světla a 16 hodin tmy. Lely L4C lze proto snadno naprogramovat tak, aby splňoval individuální požadavky různých skupin v rámci jedné stáje.

Lely L4C najde uplatnění především v zimním období roku, kdy ve stájích obvykle není dosaženo přirozené intenzity denního osvětlení. V létě automaticky zajistí světelnou pohodu během zamračených a deštivých dnů. Při stmívání a svítání se světla rozsvěcují, resp. zhasínají postupně jako v přírodě. Tento proces trvá průměrně 2 hodiny a dochází tak k výrazné úspoře energie, než kdyby se všechna světla rozsvítila najednou. Kromě toho využívá Lely L4C speciální lampy, které rozptylují vysokou intenzitu světla s nízkou spotřebou. Navíc má každá lampa svůj vlastní světelný program v závislosti na jejím umístění ve stáji, čímž je dosaženo optimální úrovně světla, aniž by docházelo ke zbytečnému plýtvání energií.

Systém Lely L4C - první svého druhu - představuje víc než jen pár světel sloužících k osvětlení Vaší stáje. Posviťte si na Vaše stádo i Vy.

Tým rodinné firmy AGRO-partner ze Soběslavi

Publikace ke stažení:  09/2016 - Náš chov, Chov skotu a ostatních přežvýkavců - Budiž světlo aneb jak zvýšit produkci mléka o 10%