Datum zveřejnění: 30.12.2016
I v moderní stáji zabírá krmení krav mnoho času a jeho přesnost a kvalita závisí na kázni operátora. Řešení nabízí automatický systém krmení Lely Vector.

Jeho uživatelé hlásí úsporu více než 8 h času týdně v porovnání s každodenními krmnými režimy a častým přihrnováním krmiva.

Automatický systém krmení Lely Vector může být samostatně nebo společně s automatickým systémem dojení Lely Astronaut integrován do manažerského programu Lely T4C pro optimalizaci chodu celé farmy. Veškerá data z robotů tak naleznete jak ve vašem počítači, tak i v mobilním telefonu.

Celý systém automatického krmení Lely Vector je tvořen ze dvou částí - kuchyně a automatického krmného vozu.

Kuchyň nebo-li přípravna krmiv je umístěná ve vhodně k tomuto účelu navržené stáji nebo blízko stáje, v samostatné lehké stavbě. Zde parkuje automatický krmný vůz v nabíjecí stanici v době, kdy nepracuje podél krmného stolu. Též je zde umístěna veškerá řídící a synchronizační elektronika. Zbývající plocha slouží k ukládání rovně řezaných bloků objemných krmiv o požadovaných rozměrech. Tyto kvádry jsou umístěny přesně podle druhu objemného krmiva. Aby byla lokalizace jednotlivých bloků jasná a přehledná, je podlaha označena pomocí čar a čísel, která určují, v jakém pořadí bude drapák krmivo nabírat.

Vzhledem k managementu farmy a čerstvosti krmiva, je doporučováno pravidelné naskladňování kuchyně jednou za 2-4 dny. Ze zkušenosti ve skandinávských zemích může být tento interval v zimním období prodloužen až na 5-7 dní.

Součástí tohoto oddělení je také portálový jeřáb, který nese elektronicky poháněný drapák s rozpětím čelistí téměř 150 cm. Pomocí 3D kamery drapák nabírá v rámci jednoho druhu krmiva vždy tu nejvyšší hromadu, a tak dochází k rovnoměrnému odběru. Díky této kameře a vyspělému mechanismu drapáku je docíleno velmi efektivního vybírání krmiva i z podlahy kuchyně a minimalizuje se tak množství zbytků. Drapák odnáší nabranou porci do parkovacího prostoru a krmivo umisťuje do krmného vozu. V blízkosti parkoviště jsou také umístěna sila koncentrátů a zásobníky krmných aditiv.

Druhým prvkem sestavy je inteligentní krmný vůz Lely Vector. Je to 1300 kg těžký stroj se stabilním podvozkem, co se pohybuje pomocí dvou samostatně poháněných kol se senzory otáček a jedním předním otočným kolem. Tento podvozek je uschován pod rotujícím kónickým válcem, který přihrnuje krmivo. Nadstavbu pak tvoří násypka pro míchání a dávkování krmiva obsahující buben s několika ostrými a účelově tvarovanými noži. Zásobník je na jedné straně opatřen vysouvacím panelem, kudy je zvířatům předkládáno dobře promíchané krmivo. Elektronické součásti Vectora jsou poháněné pomocí čtyř gelových 12 V baterií 55 Ah. Nejvyšším odběrem elektrického proudu 15 A se vyznačuje 3 kW motor, který míchá krmení v násypce o objemu 2 m3. Součástí násypky je i 0,55 kW motor starající se o distribuci směsi z násypky na krmný stůl.

Aby se robot mohl bezchybně pohybovat po krmném stole nebo mezi stájí a přípravnou krmiv je vybaven několika ultrazvukovými senzory. Ty udržují odstup od stěny a šíjové zábrany. Mezi stájí a kuchyní jezdí po kovových páscích. Ke svému provozu nepotřebuje žádné kolejnice ani jiné složité naváděcí konstrukce. Samozřejmostí u každého krmného vozu je rovněž váha.

Jeden Lely Vector je schopný obsluhovat až 300 zvířat členěných maximálně do 16 skupin. Může se při tom pohybovat jak na dvoustranných krmných chodbách o šíři 325 cm, tak na chodbách jednostranných s 310 cm. Pokud projíždí chodbou spojovací nebo přechodovou vyžaduje prostor min. 275 cm.
Kapacitu systému můžeme zdvojnásobit druhým autonomním krmným vozem. Oba jsou synchronizovány tak, že jeden je vždy nakládán a druhý se pohybuje po stájích. Vše řídí jedna kuchyň a jedna elektronická jednotka a celý systém se tak stává finančně ještě zajímavější.

Farmář pak přibližně jednou za 3 dny uklidí a naskladní přípravnu krmiv, zkontroluje a případně doplní zásoby koncentrátů a krmných doplňků a automatické krmení může začít. Pravidelnou servisní údržbu zajišťuje dodavatel systému. Automatické farmy vybavené Lely technologiemi najdete po celém světě a ty české si můžete prohlédnout na našich www.agropartner.cz v referencích. Také můžete využít naše pravidelná setkání s názvem Farmaday s Agropartnery, která pořádáme na farmách našich zákazníků.

Tým rodinné firmy AGRO-partner ze Soběslavi

Publikace ke stažení:  51/2016 - Zemědělec - Automatický systém krmení Lely Vector - Jak to funguje